Po raziskavi Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2012 je namreč vojna vihra 2. svetovne vojne med Slovenci skupno zahtevala 97.500 žrtev, vključno s poboji takoj po njej. To predstavlja 6,5 odstotka prebivalcev današnje Slovenije. Po tej raziskavi je približno 83.000 ljudi izgubilo življenje med vojno, od tega več kot 28.000 partizanov in še okoli 5000 aktivistov OF in partizanskih sodelavcev. Partizansko-revolucionarni tabor je povzročil več kot 24.000 žrtev, od teh okoli 14.000 po vojni. Med zadnjimi so večinoma umrli v povojnih pobojih, nekateri pa so umrli tudi zaradi drugih posledic. Grimsova izjava o »zverinsko pomorjenih okoli 100.000 ljudeh« je torej veliko pretiravanje in še ena laž več stranke SDS.

Andrej Šušterič, Proseniško