Po doseženem zgodovinskem julijskem dogovoru voditeljev držav članic Evropske unije si lahko Slovenija v novi finančni perspektivi 2021–2027 obeta 2,9 milijarde evrov za izvajanje evropske kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov za izvajanje skupne kmetijske politike. Dodatno bo lahko koristila tudi do 5,7 milijarde evrov za okrevanje in odpornost, od tega 1,6 milijarde nepovratnih in 3,6 milijarde povratnih sredstev.

Razrez naj bi bil jasen decembra

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost naj bi bil pripravljen do konca leta, je na nedavnem virtualnem strokovnem dogodku »Kje bodo sredstva v 2021–2027« zatrdila državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). »Konec avgusta smo vladi predstavili ključna izhodišča za pripravo dokumenta, prvi osnutek načrta z reformami in strukturnimi ukrepi pa je potrdila 8. oktobra. Za nami so prvi poglobljeni pogovori z evropsko komisijo. V preteklih tednih smo s procesom priprave dokumenta seznanili vse razvojne regije in njihove deležnike, v teh dneh pa imamo sestanke s socialnimi partnerji in drugo zainteresirano javnostjo. Odzivi na vključene vsebine so pozitivni. Delo na dokumentu, ki bo eden od pomembnejših za izhod Slovenije iz krize po epidemiji covida-19, se intenzivira. Ne glede na dogajanje na evropskem parketu vlada vlaga vse napore v to, da na ravni države dokument uskladimo še letos. Pomembno je, da smo pripravljeni in da ukrepe začnemo izvajati takoj, ko bo mogoče.«

Razpisi gospodarskega ministrstv

Informacijo o programskih dokumentih je dopolnila Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predstavila je ukrepe in finančne spodbude ministrstva, ki bodo na voljo. Iz nabora nepovratnih sredstev bo že februarja rok za oddajo vlog na razpis za podporo uvajanju novih produktov na področju lesarstva, odprt je Spiritov razpis, ki podpira dva sklopa razvoja trajnostnih poslovnih modelov, še vedno je mogoča podpora udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem pomagajo tudi pri digitalizaciji procesov vključno s krepitvijo kompetenc zaposlenih.

Velik interes podjetij

Dogodka »Kje bodo sredstva v 2021–2027« se je udeležilo več kot 1200 podjetnic in podjetnikov iz podjetij vseh velikosti in praktično vseh industrij. »Očitno smo podjetniki iz pravega testa in smo trenutne razmere sprejeli kot realnost, svojo energijo pa usmerjamo predvsem v rešitve,« je izjemno zanimanje komentirala Kristina Kočet Hudrap, ustanoviteljica in direktorica Tiko Pro. Po predstavitvi izkušenj slovenskih podjetij Strip's, BrainTrip in Real Secutity s prijavljanjem na razpise minule finančne perspektive je podjetja skozi vse korake, ki jih zahteva razpis, popeljala Martina Anderlič, ob Kočet-Hudrapovi druga direktorica Tiko Pro. »Z uspešno prijavo se pravo delo za prijavitelja šele začne,« je pojasnila in ob tem poudarila, da so evropska nepovratna sredstva zagotovo dober vir financiranja inovativnih in ambicioznih projektov, ki jih v Sloveniji ni malo. jpš