Ljubljanski mestni svetnik Dragan Matić je v svetniškem vprašanju župana Zorana Jankovića pozval, naj obišče Srednje Gameljne in se na terenu prepriča, v kako slabem stanju je cestišče v tem naselju, zlati na odseku od avtobusne postaje pri nekdanji tovarni Rašica do gasilskega doma. »Cesta je v dolžini kakih dvesto metrov ob desnem robu povsem uničena, kar je je ostalo, je povešena oziroma ena sama udorna jama. Ta prometni standard, ki bi sodil bolj v kako naselje na vzhodu Ukrajine, 'nadgrajuje' okoliščina, da na celotnem odseku med Zgornjimi in Srednjimi Gameljnami ni pločnika za pešce, čeprav prostor zanj obstaja,« je situacijo v svetniškem vprašanju opisal Matić.

»Pešci so na tem odseku prepuščeni izbiri, ali hoditi po polju, to je broditi po blatu in lužah, ali pa se izpostavljati možnosti, da jih povozijo, in hoditi po cesti, ki je zelo ozka in zelo poškodovana,« je še poudaril Matić, ki meni, da bi morala občina poskrbeti za vsaj osnovno varnost v cestnem prometu »tudi zunaj mestnega središča in vpadnic«.

Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je v odgovoru na Matićevo pobudo pojasnil, da je omenjeni del Gameljn vključen v projekt ureditve odvajanja in čiščenja odpadne vode, v sklopu katerega bo občina s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev urejala fekalno kanalizacijo. Hkrati z gradnjo kanalizacije bo občina zgradila ali prenovila še drugo komunalno infrastrukturo in na koncu uredila še prometno infrastrukturo, je zagotovil Polutnik.

»Trenutno so v izdelavi strokovne podlage za ureditev cest na tem območju, v sklopu katerih bo preverjena tudi možnost umestitve pločnika ob cesti skozi Gameljne. Je pa že zdaj jasno, da so na cesti skozi Srednje Gameljne kritični odseki, denimo pri gasilskem domu in cerkvi, kjer so na obeh straneh tik ob cesti stanovanjski objekti, na najožjem delu znaša širina približno šest metrov. Na drugih odsekih pa bo ureditev pločnika povezana s postopki pridobivanja pravice gradnje,« je opozoril Polutnik.

Kako bosta hkrati z gradnjo kanalizacije rekonstruirana cesta in pločnik ob njej, v tem trenutku še ni jasno. Naj bi pa gradnja kanalizacije po Polutnikovih besedah stekla prihodnje leto in trajala vsaj še naslednje leto.

Južna obvoznica v dolgoročnih načrtih

Problem Gameljn pa ni samo pomanjkljiva opremljenost s pločniki in slabo stanje ceste, temveč tudi tranzitni promet, predvsem tovornjaki, ki vozijo po njej. Na občini že nekaj časa kot rešitev ponujajo južno gameljsko obvoznico. Ta naj bi se odcepila v bližini avtocestnega izvoza Ljubljana Šmartno in se v Spodnjih Gameljnah priključila na obstoječo cesto. Del trase obvoznice je zarisan po obstoječi makadamski poti, ki jo uporabljajo šolarji, kolesarji, sprehajalci in kmetje za dostop do svojih kmetijskih površin.

Velja spomniti, po tej poti naj bi država z občino najprej uredila začasno dovozno pot do nekdanje gramoznice v Gameljnah, ki jo namerava direkcija za vode sanirati z zemljino od projekta protipoplavnih ukrepov Gradaščica. Za varnost ranljivih prometnih udeležencev pred tovornjaki, ki bodo v gramoznico vozili odvečno zemljino od urejanja struge Malega Grabna, naj bi poskrbeli tako, da bi severno od makadamske ceste uredili dvometrski makadamski pas za kolesarje in pešce. Površina za pešce in kolesarje bo od cestišča, po katerem naj bi dve leti dnevno vozilo po 30 tovornjakov, ločena z enometrskim zelenim pasom.