Ne dve, pač pa le eno ocenjevalno obdobje bo obsegalo letošnje šolsko leto v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah, je s sklepi določila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. To pomeni, da bodo učenci in dijaki razred oziroma letnik končali z manj ocenami.

Le ena ocena v vsem letu

Pri predmetih, ki po predmetniku obsegajo največ dve uri na teden, bosta letos dovolj dve oceni (v zadnjem triletju OŠ so med takšnimi geografija, zgodovina, fizika, kemija, biologija, športna vzgoja…). Le ena ocena v vsem letu bo zadostovala pri predmetih z manj kot dvema urama na teden (denimo glasbena in likovna umetnost, nekateri obvezni izbirni predmeti), a le, če se izvajajo po fleksibilnem predmetniku. Vsaj tri ocene pa bodo morali učenci pridobiti pri predmetih z več kot dvema urama na teden (na primer matematika, slovenščina, prvi tuji jezik v zadnjem triletju OŠ). Ministrstvo pa je z okrožnico šolam priporočilo še, naj z ocenjevanjem počakajo do vrnitve otrok v šolske klopi.

Kaj to pomeni za otroke, smo povprašali upokojeno učiteljico Ano Novak iz Šmarja pri Jelšah. Manj ocenjevanj bi lahko povzročilo manj resnega učenja šolarjev, to pa bi njihove primanjkljaje v znanju, ki nastajajo med izobraževanjem na daljavo, še razmahnilo. Zato nas je zanimalo, ali lahko takšna odločitev spodbudi tudi zmanjševanje doseganja učnih ciljev. Upokojena učiteljica, ki je zadnjih 17 let učiteljevanja poučevala razredni pouk od 2. do 4. razreda, prej pa matematiko na razredni stopnji, je odgovor na naše pomisleke izstrelila kot iz topa: »Število ocen ni pomembno ne za učence in ne za učitelje. Gre za formalnost, ki jo predpisujejo ljudje, ki nimajo veliko izkušenj z delom v šoli,« je dejala. Opomnila je, da se je število potrebnih ocen v enem šolskem letu, podobno kot pravila ocenjevanja, v času njenega poučevanja večkrat spremenilo.

Število preverjanj ni omejeno

»Tudi če je potrebna le ena ocena, se bodo učenci za dokazovanje znanja predmeta potrudili po svojih najboljših močeh. Naloga vsakega učitelja pa je, da učence nauči tudi, kako priti do čim boljšega rezultata in znanja,« je prepričana Novakova. Predpisi omenjajo zgolj število ocen, učitelji pa smejo v novih okoliščinah znanje svojih učencev še naprej redno preverjati. To jim zagotavlja povratne informacije o osvojenem znanju in doseganju ciljev učencev. »Učitelji tudi brez ocen zelo dobro poznajo sposobnosti učencev in vedo, koliko so v posameznem obdobju napredovali,« poudarja upokojena učiteljica. Posvečanje preverjanju znanja in doseženih ciljev šolam je v okrožnici svetovala tudi ministrica, medtem ko je vlada včeraj za teden do dva podaljšala veljavnost vseh do zdaj veljavnih omejevalnih ukrepov.