Ljubljanska občina je z na natečaju izbranimi arhitekti podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za dokončanje filmskega minipleksa v podhodu Ajdovščina. Vrednost pogodbe z birojema Arhitektura in Skupaj arhitekti znaša dobrih 313 tisočakov, kar je približno pet odstotkov naložbe, ki je ocenjena na 7,36 milijona evrov brez DDV. Po načrtih naj bi bila projektna dokumentacija dokončana do konca prihodnjega leta, sledila bosta pridobivanje dovoljenj in izbor izvajalca, ambicija občine pa je, da bi gradnja stekla v letu 2023. Dokončanje minipleksa bi tako lahko sovpadlo z morebitno pridobitvijo naziva evropska prestolnica kulture za leto 2025.

Pet kinodvoran v podhodu

Projekt je zastavljen tako, da bo na ploščadi pri gostilni Figovec in Parku slovenske reformacije stal paviljon, ki bo predstavljal vstop v kino pod ploščadjo Ajdovščina in v katerem naj bi bila tudi restavracija. V podhodu so arhitekti predvideli veliko dvorano z 263 sedeži, srednje veliko dvorano s 116 sedeži ter tri majhne dvorane s po 59, 71 in 77 sedeži. Poleg prostorov, potrebnih za obratovanje minipleksa, so predvideni še otroški kotiček, galerija, trgovina in knjigarna.

Novi prostori bodo dobrodošla pridobitev za občinski javni zavod Kinodvor, ki bo minipleks tudi upravljal. Kinodvor je namreč že davno presegel okvire sedanjih prostorov in bi v bodoče potreboval še vsaj okoli 560 sedežev. V enajstih letih obstoja so v Kinodvoru našteli več kot milijon obiskovalcev, ki so si ogledali več kot 2300 filmov na več kot 19.000 projekcijah. Prostorsko stisko so v Kinodvoru v zadnjih letih reševali tudi s projekcijami zunaj matične kinodvorane, z Ljubljanskim gradom so organizirali recimo Film pod zvezdami, filme so vrteli na Kinodvorišču ter na Kongresnem trgu.