Mestna občina Ljubljana je ponovila javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo uredil novo vrtičkarsko območje. Gre za vrtičke v parku Muste, kjer je občina sprva načrtovala 64 vrtičkov. Po nakupu dodatne parcele v velikosti 820 kvadratnih metrov, za katero bo občina odštela 8200 evrov, pa bodo na tem območju lahko uredili 18 vrtičkov več.

Na občinskem oddelku za varstvo okolja načrtujejo, da bo izbrani izvajalec dela končal še pred začetkom prihodnje vrtičkarske sezone, če bodo seveda vremenske razmere ugodne. Na prvo javno naročilo za ureditev območja, ki ga je občina pozneje preklicala zaradi možnosti nakupa dodatnega zemljišča, se je odzvala četverica ponudnikov.

Velja spomniti, že po prvotnem projektu vrtičkarsko območje v Mustah ne bi vključevalo zgolj vrtičkov, lesenih lop za orodja z omaricami vrtičkarje, nadstrešnicami, sanitarijami, kompostniki in zbiralniki za vodo, temveč tudi igrala, mize in klopi, 73 sadnih dreves ter razne grmovnice.

20 najemnikov vrnilo vrtičke

Ob izteku letošnje sezone je okoli 20 najemnikov vrtičkov na različnih lokacijah vrnilo obdelovalne površine. Na oddelku za varstvo okolja pravijo, da takšno število odpovedi ne odstopa v primerjavi s prejšnjimi leti in da zelo majhen delež najemnikov vrne vrtiček. Glede na to, da imajo po podatkih občine trenutno okoli tisoč zakupnikov, letošnja vračila vrtičkov predstavljajo zgolj dva odstotka vseh najemnikov. Na občinskem oddelku pravijo, da nobeno od vrtičkarskih območij ne izstopa izrazito. »Vsekakor pa je več sprememb na večjih območjih, kot sta Rakova jelša in Ježica. Večinoma zakupno pogodbo odpovejo zaradi nezmožnosti vrtnarjenja,« so pojasnili in kot primer navedli, da zaradi starosti ali bolezni zakupnik ne zmore več vrtičku nameniti dovolj pozornosti.

Medtem ko občina najemnike za nove vrtičke išče z objavo javnega razpisa, posamezne obstoječe vrtičke, ki se sprostijo, odda z neposredno pogodbo prvemu naslednjemu kandidatu na čakalnem seznamu za sklenitev zakupne pogodbe. Tega na podlagi prejetih ponudb na občini vodijo za vsako od osmih vrtičkarskih območij posebej. Po podatkih oddelka za varstvo okolja čakalne vrste za najem vrtička trenutno ni zgolj na Rakovi jelši, ki je s 320 vrtički največje tovrstno območje v prestolnici.

Najdaljša čakalna vrsta je za vrtičkarsko območje v Štepanjskem naselju. Tam na najem vrtička čaka 90 kandidatov, pravijo na občini. Kaže torej, da bo 82 novih vrtičkov v parku Muste več kot dobrodošlih, čeprav je pričakovati, da bo tudi po ureditvi teh vrtičkov povpraševanja še bistveno več, kot bo razpoložljivih vrtičkov.

Odvzemi letos niso bili pogosti

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto občina uporabi skrajni ukrep odvzema vrtička, če zakupnik ne spoštuje sklenjene pogodbe. Nadzor nad uporabo površin izvaja oddelek za varstvo okolja, ki redno obiskuje vrtičke, sestankuje z najemniki in vrtičkarskimi odbori, ki jih imenujejo vrtičkarji, so pojasnili. »Nadzor vključuje pregled urejenosti vrtička, okolice in skupnih površin. Prav tako preverjamo način vrtnarjenja. Na vrtičkih se smejo namreč uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljujejo za ekološko pridelavo, kar preverjamo z naključnim monitoringom tal. V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko odpovemo zakupno pogodbo,« so pojasnili na občinskem oddelku. Opozorili so, da vsakega kršitelja najprej pisno pozovejo, da napako odpravi. »Če poziva ne upošteva, pa je to razlog za odpoved pogodbe. Toda v večini primerov se zakupniki odzovejo in odpravijo razlog za odpoved pogodbe«. V letošnjem letu so tako zaradi kršitev določil odpovedali le eno zakupno pogodbo.