Večmesečni odgovor, kdo od četverice kandidatov bo postal predsednik Atletske zveze Slovenije, bo znan danes. Ob 17. uri bo namreč e-volilna skupščina, po kateri bo znano, ali bo aktualni predsednik Roman Dobnikar opravljal funkcijo še en štiriletni mandat, ali ga bo nadomestil eden od novincev v atletskem svetu Klemen Boštjančič ali Stojan Nikolić, ali se bo na položaj prvega moža po dveh mandatih v obdobju od leta 2005 do 2012 vrnil Peter Kukovica. Slovenski klubi bodo volili tudi člane upravnega odbora in drugih organov Atletske zveze Slovenije.

Četverica kandidatov je imela prejšnji teden edino soočenje, ki ga je organizirala Slovenska tiskovna agencija. Na njem je bil govor tudi o proračunu, ki se že dobro desetletje giblje okrog milijona evrov, kar je po mnenju kandidatov prenizek znesek za uspešno poslovanje ene največjih individualnih športnih panog v Sloveniji. »Ponujam stabilnost v negotovih časih,« obljublja Roman Dobnikar in dodaja, da bi ob koncu novega štiriletnega mandata dvignil proračun zveze na 1,8 milijona evrov. »V proračun atletske zveze se steče več državnih kot sponzorskih sredstev, kar ni dobro. Uspešnost poslovanja s produkti kaže Smučarska zveza Slovenije, ki se odlično trži tako s prireditvami kot produkti. Menim, da je proračun v razmerju 70:30 v korist vrhunskih športnikov v primerjavi z mladimi napačen. V primeru moje izvolitve bi več sredstev namenil mladim športnikov, saj se vrhunski lažje tržijo,« poudarja Stojan Nikolić.

»Proračun podjetja ali zveze je posledica dobrega dela in produktov. Menim, da ima slovenska atletika na tem področju precej rezerv,« je prepričan Klemen Boštjančič. »Naredil sem temeljito analizo proračunskega denarja in porabe sredstev. Menim, da sem v času mojih dveh mandatov dokazal, kako je mogoče uspešno poslovati. Poleg tega imam s številnimi slovenskimi podjetji ustni dogovor, da bodo v primeru moje izvolitve prispevala sredstva slovenski atletiki. Trenutni proračun je nižji, kot ga je obljubljal zdajšnji predsednik ob zmagi na zadnjih volitvah,« pravi Peter Kukovica.

Volilno pravico imajo vsi registrirani slovenski klubi in združenja. Trenutno je v Sloveniji 72 klubov in 5 združenj. Po enem letu so svojo predsednico izbrali tudi atleti, tako da bo imela glasovalno pravico tudi sprinterka Maja Mihalinec. Na skupščini mora biti prisotnih vsaj 50 odstotkov klubov in združenj z volilno pravico, torej najmanj 39 od 77. Predsednik AZS bo znan v prvem krogu glasovanja, če bo eden od kandidatov zbral en glas več od 50 odstotkov prisotnih klubov in združenj. Če te številke ne bo dosegel nihče, bo predsednika določil drugi krog e-volitev, v katerega se bosta uvrstila kandidata, ki bosta v prvem krogu prejela največ glasov. Poslovnik volilne skupščine pa ne predvideva, kaj se zgodi v primeru, da bi na drugem mestu kandidata prejela enako število glasov. V tem primeru se bo volilna komisija po posvetu z delovnim predsedstvom odločila, ali ponoviti volitve med drugouvrščenima kandidatoma, morebiti opraviti žreb ali morda najti kakšno tretjo rešitev.