Namen načrta je zagotoviti stabilnost in notranjo varnost vsem prebivalcem Slovenije. Njegova osnovna vodila so, da varovanje meje vodi, usmerja in nadzira policija, da postopke mešane patrulje vodi policist, vojakom pa poveljujejo vojaški poveljniki, ter da pripadniki SV pri varovanju meje sodelujejo skladno z vojaškimi taktikami, tehnikami in postopki, za katere so usposobljeni.

Kot so navedli na Generalni policijski upravi (GPU), policija in SV pri varovanju meje zelo dobro sodelujeta že od leta 2015, ko se je tudi Slovenija soočila z množičnimi migracijami. Že takrat je bil sprejet podoben operativno-taktični načrt, ki je uredil sodelovanje med obema institucijama pri varovanju državne meje.

Ker je odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij čedalje zahtevnejše, so tako v policiji kot v vojski ocenili, da je treba pripraviti nov načrt, ki bo upošteval pridobljene izkušnje ter zadnje trende in načine nezakonitega prehajanja državne meje.

V policiji si sicer po Juričevih navedbah želijo, da bi bila vloga vojske pri varovanju meje še aktivnejša. Tako si prizadevajo, da bi bila sprejeta pozitivna odločitev o aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, ki določa izjemna pooblastila vojske.

»Slovenija se namreč trenutno srečuje z varnostnimi razmerami, ki predstavljajo izjemno obremenitev za delo policije. Na eni strani se soočamo s povečanjem števila ilegalnih prehodov meje, na drugi še z epidemijo covida-19. Obe situaciji zahtevata večjo prisotnost policistov tako na meji kot v notranjosti države, kar pa je ob trenutni kadrovski zasedenosti policije težko zagotoviti,« so Juričeve besede povzeli na GPU.

Glavaš pa je med drugim poudaril, da z novim načrtom ne spreminjajo nalog Slovenske vojske na meji in njenega sodelovanja s policijo, temveč zgolj natančneje opredeljujejo njeno vlogo z vidika vojaške stroke. Izpostavil je, da je sodelovanje med SV in policijo še posebej pri tej nalogi profesionalno, strokovno in zgledno, so še zapisali na GPU.