V občini Mengeš se s prostorsko problematiko tamkajšnje osnovne šole ukvarjajo že nekaj let, hkrati pa se zavedajo, da na obstoječi lokaciji nadaljnja širitev šole ni več mogoča. Prav zato bo s časom treba pristopiti k iskanju nove lokacije za šolo, saj se občina sooča z velikim prirastom novih prebivalcev. Kot je dejal Urban Kolar, direktor občinske uprave, so trenutno v zadnji, zaključni fazi prostorske preureditve, ki jo bodo v decembru po vsej verjetnosti tudi potrdili s sprejetjem proračuna.

Projekt zaključili konec leta 2022

In če je občini uspelo Športno dvorano Mengeš zgraditi brez kredita, bo za preureditev prostorov v osnovni šoli morala vsaj del sredstev zagotoviti z najemom kredita. »Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu zaključili idejni projekt in pridobili prve ocene stroškov investicije. V prihodnjem letu načrtujemo izvedbo vseh potrebnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo investicije, ki jo v grobem ocenjujemo na 3,9 milijona evrov z vključenim DDV. Predvidevamo, da bo obnova končana ob izteku leta 2022,« je povedal Kolar in zagotovil, da bo v času obnove pouk na šoli potekal nemoteno. In dodal, da so se učenci že v času gradnje športne dvorane navadili na gradbišče v okolici šole. Sicer pa so učenci novo športno dvorano že preverili v začetku šolanja in bili nad njo navdušeni. Tako da stare telovadnice v šoli, ki bo zdaj dobila čisto drugačen pomen, niti ne bodo pogrešali. Bodo pa na račun prenove dobili veliko večjo knjižnico, prav tako tudi jedilnico in dodatne štiri učilnice. »Treba je vedeti, da v jedilnici postrežejo z okoli 700 kosili na dan,« je še povedal Kolar.

Nova jedilnica za 900 otrok

Projekt preureditve telovadnice je prevzel projektant Matevž Vrhovnik, ki je poudaril, da so v prvi vrsti iskali rešitve za šolo kot celoto. Tako bi v idejni zasnovi učenci vstopali v šolo skozi tri vhode, prvošolčki skozi novozgrajeni vhod nasproti športne dvorane, učenci od drugega do šestega razreda na obstoječem vhodu in učenci zadnje triade na novem glavnem vhodu ob pokriti kolesarnici. Glavni vhod za učence tako ne bi bil več iz smeri športnega parka, ampak z novega šolskega trga. Najpomembnejša za kakovost šolanja pa je dvonivojska knjižnica, ki bo glede na idejno zasnovo tam, kjer je zdaj avla, in bo tako osrednji prostor šole. »Nova knjižnica bi tako povezovala vse tri trakte, vzhodnega, zahodnega in severnega, ter bi bila zasnovana interaktivno, tudi z igralnico za najmlajše. Ob novi knjižnici bi bila v severnem traktu še avla, ki bi bila tudi večnamenski prostor za različne dogodke,« je o idejni zasnovi povedal Vrhovnik.

V severnem traktu bi bila v pritličju s preureditvijo ali nadgradnjo telovadnice oziroma njeno rušitvijo in novogradnjo (na odločitev bodo vplivali stroški) urejeni jedilnica in kuhinja, ki bi omogočala pripravo obrokov za 900 otrok. Kuhinja bi imela ob novourejenih parkiriščih tudi ločeno dovozno pot. Matevž Vrhovnik je pojasnil tudi zahteve arheologije: »Graditi moramo v obstoječih okvirih, ker stara telovadnica šole stoji na arheološkem najdišču. Za zagotovitev ustreznega arhiviranja bomo morali obstoječo lokacijo, ne glede na to, da na njej že stoji objekt, prekopati meter globoko. Vendar naj opozorim, da ne glede na to, kaj bomo našli, to ne bo ustavilo gradnje.« Nad prostori nove kuhinje in jedilnice bi bili tudi trije večji kabineti, za poučevanje naravoslovnih predmetov, tako imenovana specialna učilnica in večja učilnica na prostem.