Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je tudi letos podelilo nagrade in priznanja za najbolj urejena javna stranišča v Sloveniji za leto 2020. Akcija je letos potekala dvanajstič, ocenjevali pa so predvsem dostopnost, urejenost in čistočo, označenost, število sanitarij in sanitarije za invalide, opremo ter higienski material. Ocenjevanje je potekalo na 154 lokacijah javnih stranišč v državi, med drugim v enajstih mestnih občinah, komisija društva pa je ugotovila, da so najbolj urejena ljubljanska javna stranišča. V dvanajstih letih, kolikor traja akcija, je tako glavno mesto vključno z letošnjim letom štirikrat zasedlo prvo in trikrat drugo mesto. Na ljubljanski mestni občini so ob tem izpostavili, da so trenutno edini, ki v javnih straniščih uporabljajo trajnosten higienski papir, narejen iz odpadnega tetrapaka. Uporabljati so ga začeli leta 2015. V mestu so javna stranišča sicer urejena na desetih lokacijah, od tega je sedem javnih stranišč dostopnih tudi osebam z gibalnimi oviranostmi, javna stranišča pod Mesarskim in Prulskim mostom, na Gruberjevem nabrežju in na Bregu pa imajo tudi previjalnice. Uporaba je brezplačna. žir