Obsodba se nanaša predvsem na Pejićevo domnevno organizacijo prevoza kilograma heroina iz Slovenije v Celovec spomladi leta 2015. Obdolženi je storitev kaznivega dejanja zanikal, vendar pa je sodnica Polona Kukovec po končani glavni obravnavi presodila, da je bilo njegovo sodelovanje pri transportu skoraj kilograma heroina v Avstrijo 4. marca 2015 nedvomno dokazano.

Kot je pojasnila v obrazložitvi sodbe, to izhaja predvsem iz prestrežene telefonske komunikacije, pa tudi iz njegovih sestankov z drugimi člani kriminalne združbe, ki so bili za neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami že pravnomočno obsojeni v Sloveniji ali Avstriji.

Saša Gavrić in Saša Stojnić sta za razliko od Pejića priznala svojo vlogo v kriminalni združbi, ki je več let tihotapila droge v Avstrijo, in sta bila leta 2016 za to tudi obsojena, kazen pa ste že prestala. Kot zaslišani priči sta Gavrić in Stojnić Pejića, ki je bil več let na begu in je v priporu od decembra lani, razbremenila krivde.

Vendar je sodnica zaključila, da je glede na pogosto pojavnost Pejića z Gavrićem in glede na komunikacijo z Goranom Todorovićem, ki je bil za delovanje v kriminalni združbi obsojen v Avstriji, Pejić imel organizatorsko vlogo pri prevozu droge iz Slovenije v Avstrijo.

Obtožnica Pejiću očita tudi, da naj bi za nadaljnjo prodajo kupil nekaj gramov kokaina in drugim omogočil uživanje kanabisa ter drugih drog. Sodnica je v obsodbi izpostavila, da Pejić ni imel nobenih zadržkov pri posredovanju droge svojemu bratu in drugim, ki so bili od nje odvisni.

Čeprav je sodišče določene izvedbene oblike, navedene v obtožnici, iz sodbe izločilo in se osredotočilo na tiste, ki so bile po mnenju sodnice nedvomno dokazane, pa je sodišče Pejiću vseeno izreklo celo višjo zaporno kazen od tiste, ki jo je v svoji zaključni besedi predlagala tožilka Vesna Primožič. Tožilka je predlagala kazen 4,5 leta zapora, sodnica pa je Pejiću dosodila pet let zapora.

Kot je pojasnila sodnica, je tožilka predlagala pol leta manj od minimuma za tovrstno kaznivo dejanje, za katerega je zagroženih od pet do 15 let zapora. »Sodišče ni našlo omilitvenih razlogov, da bi šlo pod minimum in je izreklo kazensko sankcijo na spodnji meji,« je povedala sodnica.

Pejićevega zagovornika Jako Šarabona je višina izrečene kazni presenetila, saj je obdolženi dobil višjo kazen od predlagane in višjo od Gavrića ter Stojnića, ki sta sicer priznala kaznivo dejanje, a sta imela v združbi večjo vlogo, kot je očitana Pejiću. Zagovornik bo tako na današnjo sodbo vložil pritožbo na višje sodišče.