Ceste v občini Dobrova - Polhov Gradec se ponašajo s skoraj petimi kilometri novega asfalta, in to brez upoštevanja prenove odseka državne regionalne ceste Polhov Gradec–Dobrova. Septembra se je začelo asfaltiranje treh javnih poti v občini, in sicer odseka makadamske ceste Črni Vrh–Gugelj–Reka, odseka ceste Hoja–Ravnek, do spomladi 2021 pa sledi še dokončanje del na cesti Nartnik–Kucelj. Dela so obsegala izvedbo asfaltne prevleke, ureditev bankin in odvodnjavanja. Vrednost projekta je 425.557,24 evrov. vl