Zaradi ponovne začasne ustavitve javnega potniškega prometa kupci mesečnih in letnih vozovnic za Ljubljanski potniški promet ne bodo mogli uporabljati vsaj do konca novembra. Javno podjetje bo zato ustrezno podaljšalo veljavnost že prodanih terminskih vozovnic. »Mesečnim vozovnicam, ki so jih potniki kupili za november in jih zaradi zaustavitve javnega potniškega prometa ne morejo uporabljati, bomo veljavnost podaljšali do 31. decembra 2020,« so sporočili z Ljubljanskega potniškega prometa.

Podaljšana bo tudi veljavnost splošnih in upokojenskih letnih vozovnic. Na Ljubljanskem potniškem prometu pravijo, da bodo veljavnost letnih vozovnic podaljšali za toliko dni, kolikor javni potniški promet ne bo smel obratovati. »Podaljšanje se bo izvedlo samodejno, in sicer ob prvi validaciji na avtobusu,« so zagotovili v javnem podjetju. Ali je resnično prišlo do podaljšanja veljavnosti vozovnice, bodo uporabniki lahko preverili na urbanomatih in na spletu. Na zaslonu validatorja na mestnih avtobusih pa bo podaljšana veljavnost zabeležena šele potem, ko bo potekla prvotna veljavnost vozovnice, so pojasnili.

Na Ljubljanskem potniškem prometu so še sporočili, da bo veljavnost oktobra izdanih mesečnih vozovnic v sistemu integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) podaljšana do konca leta, tovrstne novembrske vozovnice pa bodo veljale do 31. januarja prihodnje leto. »Prav tako se bo podaljšala veljavnost polletnih subvencioniranih vozovnic IJPP, in sicer do 28. februarja 2021. Letne subvencionirane vozovnice IJPP bodo veljale do 31. avgusta 2021,« so razložili na Ljubljanskem potniškem prometu. vbr