Mnogi v Sloveniji dobro poznajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, ki jo najpogosteje izkoristimo za otroke in jo praviloma uveljavlja tisti član gospodinjstva, ki ima višje prihodke. Za prvega otroka si znižamo dohodninsko osnovo za 2436,92 evra, za drugega za 2649,24 evra, tretjega za 4418,54 evra in tako naprej. Veliko ljudi pa še vedno ne izkoristi olajšave za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, s katero si lahko vsak zaposleni zniža dohodninsko osnovo in istočasno varčuje za svojo prihodnost.

Drugi pokojninski steber

Gre za tako imenovani drugi zasebni pokojninski steber v Sloveniji, ki obstaja od leta 2001. V njem za dodatno pokojnino varčuje že več kot polovica zaposlenih v Sloveniji, ki so privarčevali skupaj že več kot 2,6 milijarde evrov. To pomeni, da bo imel v prihodnje vsak drugi zaposleni v pokoju poleg javne še dodatno pokojnino, ki mu bo omogočala kvalitetno življenje, potovanja, uživanje v hobijih in podobno. Glavna razlika med prvim javnim pokojninskim stebrom in drugim pokojninskim stebrom je v tem, da ima v drugem stebru vsak svoj varčevalni račun, ki je izključno njegova last. Ti prihranki se mu obrestujejo vse do upokojitve – takrat na njihovi podlagi začne prejemati dodatno pokojnino do konca življenja. V primeru smrti pred upokojitvijo se prihranki dedujejo, tako da je tudi v primeru najhujšega poskrbljeno za svojce. Poleg dodatne pokojnine ob upokojitvi pa lahko individualne prihranke dobimo izplačane tudi enkratno kadar koli ali ob upokojitvi ali pred njo. Tako je torej celotno varčevanje kot izplačilo prihrankov zelo fleksibilno, kajti trenutni časi so pokazali, da je vedno dobro imeti nekaj denarja v rezervi za nepredvidljive situacije.

Edino varčevanje z davčno olajšavo

Država spodbuja varčevanje za pokojnino s posebno davčno olajšavo – vplačila med letom se nam namreč upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove, kar pomeni, da dobimo del vplačane premije nazaj pri poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo, če ga seveda imamo. Letos je moralo dohodnino doplačati približno 244.063 Slovencev. Na primer: zaposleni z neto plačo 2000 evrov, ki bi si med letom vplačeval mesečno 100 evrov premije, bi si znižal dohodninsko osnovo za 1200 evrov (višina letne premije). To pomeni, da bi dobil ob poračunu dohodnine po zdaj veljavni dohodninski lestvici naslednje leto vrnjenih približno 400 evrov oziroma bi se mu za toliko zmanjšalo doplačilo, celotnih 1200 evrov pa bi imel na svojem varčevalnem računu.

Višina vračila je odvisna od dohodninskega razreda posameznika. Višji je dohodninski razred, višje je vračilo. Zaposleni v najvišjem 50-odstotnem dohodninskem razredu tako dobi nazaj ob poračunu polovico letne premije, medtem ko ima celotno vplačilo na svojem varčevalnem računu. Denimo, letno vplača 2800 evrov in dobi nazaj ob poračunu dohodnine 1400 evrov. Tovrstne olajšave ne omogoča nobena druga oblika varčevanja in tako lahko z leti le pri dohodnini prihranimo več tisoč evrov, istočasno pa si naberemo lepe prihranke.

Najvišja olajšava, ki se upošteva pri znižanju dohodninske osnove, je 5,84 odstotka letne bruto plače zaposlenega in ne več kot 2819 evrov na leto, seveda pa lahko zaposleni vplača tudi več, le pri znižanju dohodnine se to ne upošteva. Poleg mesečnih vplačil se lahko premija vplača tudi letno, na primer konec leta. Tako si lahko enostavno z enkratnim vplačilom letne premije novembra ali decembra znižamo dohodninsko osnovo za vse leto.

Znižanje dohodnine lahko izračunamo z mobilno aplikacijo

V Pokojninski družbi A, ki je ena največjih zasebnih pokojninskih družb v Sloveniji z več kot 350 milijoni evrov sredstev v upravljanju, so razvili preprosto mobilno aplikacijo ePokojnina, s katero si lahko v treh korakih izračunamo dodatno pokojnino. Prav tako si lahko izračunamo, za koliko si bomo znižali dohodnino z varčevanjem glede na našo plačo. Aplikacija, ki je brezplačno na voljo na www.pokojnina.si, omogoča tudi enostavno sklenitev varčevanja in tako lahko le z nekaj kliki poskrbimo za svojo prihodnost. Tudi sicer se lahko celotno varčevanje sklene na daljavo prek spletne strani www.pokojnina.si, premijo pa vplača prek spletne banke.

Premijo lahko doplačajo tudi tisti, ki že kolektivno varčujejo

Davčno olajšavo znižanja dohodnine lahko izkoristijo tudi tisti zaposleni, ki jim podjetja že financirajo pokojninske načrte, v tem primeru lahko sami doplačajo razliko med premijo podjetja in maksimalno višino davčne olajšave, ki znaša 5,84 odstotka bruto plače, vendar ne več kot skupaj 2819 evrov na leto. Na primer, zaposlenemu podjetje financira mesečno premijo v vrednosti 3 odstotke njegove bruto plače, kar pomeni, da lahko zaposleni doplača še 2,84 odstotka svoje bruto plače in izkoristi davčno olajšavo. Tudi v tem primeru lahko zaposleni decembra plača v enkratnem znesku celotno premijo za nazaj. Vedno pa lahko zaposleni vplača tudi več, kot znaša višina olajšave, le v znižanju dohodnine se to ne upošteva, celotni znesek pa bo seveda na njegovem varčevalnem računu.