Pošta Slovenije je v sklicu aprilske skupščine, ki je bila zaradi covida-19 preklicana, predlagala izključitev manjšinskih delničarjev po ceni 1,45 evra za delnico. »Gre za enak znesek, kot so ga predhodno ponudili v prevzemni ponudbi za Intereuropo, ki pa ga je sprejelo le 8,76 odstotka delnic,« je poudaril predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič.

Kot je ocenil, je ponudbo sprejelo le 8,76 odstotka delnic tudi zato, ker je bila cena za 42,91 odstotka nižja od borznega tečaja delnice pri 2,54 evra pred razkritjem prodajne cene za 72,13-odstotni delež ter za 53,07 odstotka nižja od knjigovodske vrednosti delnice v višini 3,09 evra na 31. december 2018.

Ker se v VZMD s ponujeno denarno odpravnino ne strinjajo, so na sodišče za 161 delničarjev Intereurope, združenih v okviru civilne družbe Delniška opora in delničarskega sporazuma pri VZMD s skupno 214.670 delnicami, vložili predlog za njeno sodno določitev, so danes sporočili.

V Pošti Slovenije so na njihovo zahtevo za odkup delnic manjšinskih delničarjev zapisali, da Pošta ni glavni delničar v smislu določil zakona o gospodarskih družbah niti ni z družbami, s katerimi je delovala usklajeno v prevzemni ponudbi, kapitalsko povezana na način, da bi skupaj predstavljale glavnega delničarja. Tako Pošta nima zakonske obveznosti, da poda ponudbo za odkup delnic v obliki primerne denarne odpravnine, so povzeli v VZMD.

A v VZMD so v predlogu sodišču izpostavil, da je Pošta Slovenije skupaj z družbami Slovenski državni holding, Kapitalska družba, Luka Koper, Luka Koper Inpo, Zavarovalnica Triglav in Triglav Re, ki so skupaj imetnice 93,59 odstotka delnic Intereurope, marca sklenila sporazum o sodelovanju pri izključitvi manjšinskih delničarjev družbe Intereuropa.

»Glede na takšen sporazum in tudi sicer očitno kapitalsko povezanost vseh navedenih družb so strokovni sodelavci VZMD prepričani, da Pošta Slovenije skupaj z ostalimi podpisniki sporazuma nedvomno predstavlja glavnega delničarja Intereurope v smislu določb zakona o gospodarskih družbah. Ker Pošta v zakonskem roku ni podala ponudbe, imajo predlagatelji pravico terjati, da primerno denarno nadomestilo določi sodišče v sodnem postopku,« so obrazložili.

Konzorcij bank je pogodbo o prodaji 72,13 odstotka vseh delnic Intereurope s Pošto Slovenije sklenil maja lani. Po pridobitvi dovoljenj je Pošta Slovenije lansko jesen za delnico Intereurope konzorciju prodajalcev odštela 1,45 evra, kar je skupaj znašalo 28,75 milijona evrov. Konec lanskega leta je izvedla prevzemno ponudbo in delež v Intereuropi povečala na 80,89 odstotka.