Državno volilno komisijo sestavljajo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Za predsednika komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča, dva člana in dva namestnika članov se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov, trije člani in namestniki članov pa se imenujejo na predlog poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Ker se bo aktualnim članom DVK mandat iztekel 15. decembra, je mandatno-volilna komisija septembra v uradnem listu objavil javni poziv za vlaganje kandidatur. Golob, sicer aktualni predsednik DVK, pred tem pa namestnik predsednika, je bil sicer tokrat edini kandidat. Prav tako je bila edina kandidatka za mesto namestnika predsednika Domjan Pavlinova.

Za člane DVK iz vrst pravnih strokovnjakov je državni zbor imenoval Marka Kambiča in Mitjo Šuligoja, za namestnika pa Janeza Pogorelca in Ksenijo Vencelj. Člani komisije, ki se imenujejo na predlog poslanskih skupin, bodo Mojca Dolenc, Miroslav Pretnar in Drago Zadergal, njihovi namestniki pa Iztok Majhenič, Ivana Grgič in Terezija Trupi.