November je bil že tretji zaporedni mesec, v katerem je bilo razpoloženje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu. Tokrat se je poslabšalo za šest odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja je bilo nižje v vseh štirih kazalnikih, ki ga sestavljajo. Pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih se je poslabšalo za osem odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za sedem odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja za pet odstotnih točk, pričakovanje potrošnikov glede varčevanja pa za dve odstotni točki.

Med preostalimi kazalniki se je glede na prejšnji mesec najizraziteje poslabšal kazalnik gospodarskega stanja v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih, in sicer za devet odsotnih točk. To je najnižja vrednost tega kazalnika po decembru 2013.

Razpoloženje slabše tudi na letni ravni

Glede na november 2019 je bilo razpoloženje potrošnikov nižje za 21 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta pa kar za 29 odstotnih točk.

Vrednost tega kazalnika je znižalo predvsem poslabšanje treh kazalnikov pričakovanj, in sicer pričakovanje glede števila brezposelnih (za 40 odstotnih točk), pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi (za 31 odstotnih točk) in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 18 odstotne točke). Po drugi strani se je nekoliko izboljšalo pričakovanje glede varčevanja, in sicer za eno odstotno točko.