Potrjeni sporazum učinkuje za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma, za navadne finančne terjatve tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma, in za zavarovane finančne terjatve tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma, je razvidno iz sklepa sodišča, objavljenega na spletnih straneh Ajpesa.

Tuš Holding, ki je bil do zdaj v 100-odstotni lasti Mirka Tuša, je obvladujoča družba skupine, ki jo sestavljata Tuš Nepremičnine, ta ima v lasti nepremičnine trgovca, in Engrotuš, ki je trgovska družba.

Kot so v torek poročale Finance, bo sklad Alfi, ki je daljše obdobje odkupoval terjatve bank upnic do Tuša in tako postal njegov 80-odstotni ekonomski lastnik, V Tuš Nepremičninah na podlagi pogodbe o finančnem prestrukturiranju unovčil večino zavarovanj in postal lastnik približno polovice nepremičnin. Pri tem gre predvsem za trgovske površine, nekaj pa je še zemljišč, tudi v Srbiji.

Po informacijah Financ se za konverzijo še odločajo tudi v skladu Anacap, ki se je pred časom prav tako potegoval za odkup večine terjatev, pa mu to ni uspelo, dva upnika, banka Sparkasse in DUTB pa sta to možnost zavrnila. Na čim večje poplačilo svojih terjatev bosta tako po pisanju Financ čakala pet let. Tuš nepremičnine so omenjenim dolžne skupaj približno 150 milijonov evrov.

V Engrotušu pa bo Alfi po informacijah časnika konvertiral terjatve v kapital in postal 80-odstotni lastnik trgovske družbe; Tuš Holdingu bo ostalo 20 odstotkov družbe.

Ko bodo spremembe vpisane v register, predvidoma v decembru, bo Alfi po pisanju Financ dokončno prevzel tudi upravljanje Engrotuša. Imenovan pa bo še posvetovalni organ, ki bo imel podobno vlogo kot nadzorni svet, vanj bo Alfi imenoval štiri od petih članov, eden ostane družini Tuš. Pri tem bo uprava, v kateri sta poleg Jureta Kapetana tudi Andraž in Tanja Tuš, morala iskati soglasje za večino poslov, pri nekaterih bo meja že 50.000 evrov.

Mirko Tuš je svoje mesto pri vodenju podjetja lani po hudi poškodbi hrbtenice predal sinu Andražu. Konec 2019 pa je stekel tudi postopek preventivnega prestrukturiranja Tuš Holdinga in družb Engrotuš in Tuš nepremičnine. Tuš Holding je obvladujoča družba skupine Tuš in edini družbenik trgovske družbe Engrotuš. Osnovna dejavnost Tuša je trgovina, ki jo dopolnjujejo dejavnosti zabave, rekreacije, gostinstva in nepremičnin.