Povprečna plača za september je v Sloveniji znašala 1799,07 evra bruto oziroma 1169,52 evra neto. Od plače za avgust sta bili obe nominalno nižji za 0,7 odstotka, realno, ob upoštevanju inflacije, pa za 0,3 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad Surs.

Povprečna mesečna bruto plača se je v primerjavi s septembrom lani zvišala za 5,1 odstotka, povprečna neto plača pa za 5,8 odstotka. Če primerjamo obdobje od januarja do septembra 2020 z istim lanskim obdobjem pa se je povprečna bruto plača nominalno zvišala za 5,5 odstotka in realno za 5,3 odstotka. Povprečna neto plača se je povečala za 6,5 odstotka in realno za 6,3 odstotka.

Povprečna plača v celotnem javnem sektorju, vključno z 'državnimi' podjetji, je znašala 2113,39 evra bruto oziroma 1361,72 evra neto. V sektorju država, kamor sodi javni sektor v običajnem smislu besede, je znašala 2155,93 evra bruto ali 1388,17 evra neto. Povprečna plača v zasebnem sektorju je znašala 1651,25 evra bruto oziroma 1079,12 evra neto.

Povprečna bruto plača za september je bila v zasebnem sektorju za 1,3 odstotka nižja od plače za avgust, medtem ko je bila v sektorju država višja za 0,9 odstotka. V primerjavi s plačo za september 2019 se je povprečna bruto plača v sektorju država zvišala za 5,3 odstotka, v zasebnem sektorju pa za 5,2 odstotka. Povprečna neto plača je bila v sektorju država višja za 6,1 odstotka in v zasebnem sektorju za 5,9 odstotka.

Največ zaslužijo v finančnih dejavnostih in energetiki

Najvišjo povprečno plačo za september so zabeležili v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2533,97 evra bruto oziroma 1572,63 evra neto), v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (2525,29 evra bruto oziroma 1589,80 evra neto), in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (2432,18 evra bruto in 1533,17 evra neto). Najnižja plačo so imeli v tako imenovanih drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor med drugim sodijo tudi zaposlovalne agencije, varovanje in čiščenje (1230,28 evra bruto oziroma 853,25 evra neto) in v gostinstvu (1234,12 evra bruto ali 838,70 evra neto).

V najbolj razširjenih predelovalnih dejavnostih je povprečna bruto plača za september znašala 1719,91 evra bruto oziroma 1124,66 evra neto, v trgovini 1635,88 evra bruto ali 1068,16 evra neto, v gradbeništvu pa 1398,97 evra bruto in 930,54 evra neto. V javni upravi in obrambi je povprečna plača znašala 2282,06 bruto in 1466,82 evra neto, v zdravstvu in socialnem varstvu 2035,13 evra bruto in 1307,69 evra neto, in v izobraževanju 1976,02 evra bruto in 1285,11 evra neto.

Plače najbolj porasle v izobraževanju in zdravstvu

Povprečna bruto plača je v primerjavi s plačo za lanski september porasla v vseh dejavnostih, najbolj v izobraževanju, in sicer za 7,4 odstotka (neto za 7,7 odstotka). V gradbeništvu sta povprečna bruto in neto plača porasla za 6,7 odstotka, v dejavnosti oskrbe z vodo ter ravnanju z odplakami in odpadki pa za 5,9 odstotka bruto oziroma 6,9 odstotka neto. Najmanj je povprečna plača porasla v gostinstvu (bruto za 1,7 odstotka in neto za 2,5 odstotka). Povprečna bruto plača v predelovalnih dejavnostih se je od septembra lani zvišala za 4,6 odstotka in neto za 5,2 odstotka, v trgovini pa za 4,2 oziroma za 5,1 odstotka.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do septembra 2020 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto lansko obdobje zvišala v večini dejavnosti, najopazneje v zdravstvu in socialnem varstvu (za 12,9 odstotka). Znižala se je le v gostinstvu, in sicer za 1,9 odstotka.

Najvišjo povprečna bruto plača je bila septembra v osrednjeslovenski regiji (1983,89 bruto oziroma 1272,93 evra neto), najnižja pa v primorsko - notranjski regiji (1608,07 evra bruto ali 1062,47 evra neto). Od septembra lani je najbolj porasla v posavski regiji (1731,22 evra bruto in 1132,43 evra neto), in sicer za 8,1 odstotka.