Spoštovanje temeljnih vrednot, kot so humanost, etičnost in odličnost v poklicnem ter zasebnem življenju, je tisto, kar Rotarijce že vsa desetletja žene k prispevku za boljšo skupnost in svet. Tudi zato je Fundacija Rotary z vsemi svojimi programi priznana kot ena najboljših dobrodelnih organizacij na svetu.

Ob tej priložnosti je slovenskim rotarijcem čestital predsednik Republike Slovenije Borut Pahor: »90 let ste predani dobrodelnosti, človekoljubu in visokim etičnim standardom. Vaši vodili nesebično pomagati in največ pridobi tisti, ki najbolje pomaga, sta še kako pomembni tudi v danih zdravstvenih razmerah. Vse to je vredno velikanske pohvale. Izvajate za vse nas pomembne projekte, ki celovito spreminjajo naše skupnosti na bolje. Sprejmite moje najbolj iskrene čestitke za vaša neprecenljiva vsakodnevna prizadevanja za naš skupni boljši jutri.«

WOW Strategija za korenite spremembe

Guverner Distrikta 1912 Iztok Seljak je o načrtih za prihodnost povedal, da „smo razvili in že uresničujemo našo proaktivno “WOW vizijo in strategijo”, s katero se osredotočamo na štiri ključna področja, znotraj katerih bomo izvedli projekte, ki bodo korenito spremenili naše skupnosti na bolje za našo in za prihodnje generacije.“ Ta področja zajemajo skrb za okolje (planet, naravo, habitat), za zdravje (zdrav način življenja), za moralo/etiko, kulturo in umetnost ter skrb za sočloveka (mlade, nadarjene, starejše, depriviligirane, nemočne ...).

Najboljši med mladimi

Pogled v prihodnost ponazarja tudi simbol Rotary-ja, zobato kolo, ki je prispodoba civilizacije, gibanja in nenehnega delovanja zazrtega v prihodnost. Te pa ni brez mladih. Tako sta del družine Rotary International tudi Rotaract (RAC), ki združuje mlade med 18. in 30. letom starosti, in Interact (IAC) za mlade med 12. in 18. letom. Slovenski klubi RAC in IAC so po številu in kakovosti delovanja med najboljšimi na svetu.