V zadnjih letih se je na splet začelo seliti tudi trgovanje na borzi. V Sloveniji to storitev ponujajo Ilirika, BKS in NLB, medtem ko Nova KBM in SKB storitve še ne ponujata, a so nam pri njiju povedali, da v prihodnje predvidevajo tudi tovrstne storitve. Pri Iliriki si je dostop do storitve Ilirika Online uredila že velika večina njihovih strank. Pri NLB pravijo, da je pri njih po spletu oddana že več kot tretjina naročil za domači trg. Delež uporabnikov spletne storitve se povečuje tudi pri BKS.

Trend seveda ni omejen zgolj na Slovenijo, so pa pri BKS opozorili na veliko razlik med posameznimi državami. »Opažamo, da visoka regulacija v Evropi hromi razvoj panoge, ki je v ZDA prav nasprotno v razcvetu,« pravijo pri BKS. »Ker so kapitalski trgi gonilo razvoja celotnega gospodarstva, tukaj Evropa zamuja številne priložnosti. Vseeno evropska regulativa ponuja izjemno visoko raven zaščite strank. Ker opažamo, da nekatere stranke razmišljajo o uporabi tujih trgovalnih platform, na tem mestu opozarjamo, da je raven zaščite v tem primeru nižja. Vsekakor je treba natančno preveriti, ali prednosti tujih platform res odtehtajo vsa dodatna tveganja. Pri nas namreč kljub elektronskemu poslovanje še vedno obstaja možnost osebnega stika, ki ga pri kompleksnih kapitalskih trgih pogosto potrebuješ. Tuji ponudniki te možnosti praviloma ne omogočajo,« še pojasnijo pri BKS.

Ponudniki med glavne koristi spletnega trgovanja na borzi štejejo možnost oddaje naročila kadar koli in možnost oddaje po računalniku, tablici ali pametnem telefonu. To pomeni, da uporabnik pri poslovanju ni vezan na delovni čas borznega posrednika ali komunikacijo po telefonu oziroma elektronski pošti. Pri Iliriki in BKS omogočajo tudi trgovanje na tujih borzah, spletna storitev pa hkrati omogoča enostavnejši pregled portfelja. Uporabnik lahko namreč vsak trenutek na zaslonu s spletom povezane naprave preveri, kaj se dogaja z njegovimi naložbami.

Odsotnost posrednika niža stroške

Ker pri oddaji naročil ni potrebe po borznem posredniku, so tudi provizije nižje. Pri Iliriki, kjer je provizija po telefonu odstotek od transakcije, po spleta znaša le še 0,4 odstotka, z minimalno provizijo 5 evrov. Pri NLB je provizija 0,8 odstotka oziroma minimalno 6 evrov. Provizija je za polovico nižja tudi pri BKS, minimalna provizija pri trgovanju na domači borzi pa pri tem ponudniku znaša 4 evre.

Dodatnih stroškov delovanja spletnega trgovanja ponudniki ne zaračunavajo, pri Iliriki in BKS fizičnim osebam ponujajo celo popust na letno nadomestilo. Pri Iliriki znaša popust 12,5 odstotka, pri BKS so ceno 26 evrov, ki velja za klasične uporabnike, za spletne uporabnike spustili na 18 evrov.

Stranke NLB Borznega posredovanja lahko trgujejo po spletu, če so uporabniki NLB Klika in trgujejo z vrednostnimi papirji na domačem trgu. Pri Iliriki mora uporabnik njihovega trgovalnega računa ponudniku posredovati še izpolnjen obrazec za prijavo na storitev Ilirika Online. Pri BKS je treba le skleniti pogodbo o borznem posredovanju. Vsi trije ponudniki hkrati zagotavljajo, da je za varnost pri trgovanju dobro poskrbljeno, je pa kot vselej treba paziti na skrbno ravnanje z gesli.