»Potem, ko smo bili v prvem polletju priča hibernaciji gospodarstva zaradi pandemije covida-19 in posledične zaustavitve javnega življenja in gospodarstva, je zmanjšanje števila okužb in sprostitev ukrepov za obvladovanje epidemije v poletnih mesecih omogočilo močno okrepitev aktivnosti v tretjem četrtletju leta 2020,« je NLB sporočila ob objavi poslovnih rezultatov.

NLB Skupina je tako zabeležila normalizacijo prihodkov, ki so dosegli raven kot pred epidemijo. Čisti prihodki so v devetih mesecih upadli za en odstotek na 383,3 milijona evrov, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami pa je upadel za dva odstotka na 167 milijonov evrov.

Nadzorni svet je poleg Brodnjaka, ki je v upravi odgovoren za področje bančništva na drobno, privatnega bančništva in korporativnega bančništva, nov mandat podelil tudi Archibalu Kremserju, ki je odgovoren za finančno poslovanje, in Andreasu Burkhardtu, ki je odgovoren za področje tveganj. Četrti član, Petr Brunclik, se je upravi pridružil maja.