Nova univerza ni nikdar imela in nima nikakršnih težav v zvezi z institucionalno akreditacijo univerze in svojih članic ter njihovih študijskih programov. Nasprotno pa je Nova univerza vse od svoje ustanovitve leta 2008 deležna sistemskega protipravnega ravnanja slovenskih oblasti, konkretno ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je praviloma vodila stranka Socialnih demokratov in ki je zoper Novo univerzo zakrivilo več nezakonitih ravnanj. V zvezi z vsemi temi nezakonitostmi je Nova univerza vlagala pravna sredstva pred slovenskimi sodišči, s katerimi je brez izjeme uspela. Prav zato je resorno ministrstvo decembra leta 2016 uspelo uzakoniti določilo, na podlagi katerega naj bi se z zaostritvijo akreditacijskih pogojev dosegla ex lege ukinitev Nove univerze. Ministrstvo je že v začetku leta 2017 vložilo na agencijo še predlog za izredno evalvacijo Nove univerze, ki je bil zavržen.

Tej nameri je v zadnjem mandatu, žal, sledila tudi Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, v sodelovanju z ministrom dr. Jernejem Pikalom in njegovim državnim sekretarjem dr. Jernejem Štromajerjem. Kljub birokratskim oviram in nezakonitim razlagam so se izjalovili vsi protipravni poskusi in napovedi likvidacije Nove univerze. Ta v postopku za podaljšanje akreditacije izpolnjuje vse, tudi za njeno likvidacijo posebej uzakonjene restriktivne akreditacijske pogoje. S sistemskimi nezakonitimi ukrepi, katerih namen je bil ovirati njeno delovanje ter kot končno rešitev doseči njeno likvidacijo, torej ukinitev akademske skupnosti njenih profesorjev, študentov in diplomantov, je Nova univerza sproti seznanjala pristojne državne organe, kakor tudi medije.

Čeprav noben dosedanji oblastni ukrep za omejitev pravic akademske skupnosti Nove univerze ni dosegel svojega cilja, predvsem zaradi uspešnosti pritožbenih upravnih in sodnih postopkov, ki jih je vlagala žrtev represivnih ukrepov, je Nova univerza marca letos vložila pritožbo zaradi navedenih sistemskih nezakonitih ravnanj na naslov ENQA, ki je evropski regulator slovenske agencije. Evropska agencija je v svojem sklepnem poročilu z dne 22. oktobra letos ostro pozvala slovensko agencijo k zakoniti rešitvi zadeve v kontekstu nacionalnega in evropskega prava. Napovedala je tudi pritožbo na evropsko komisijo v postopku proti Republiki Sloveniji zaradi kršitve prava EU. Sistemsko represivno in restriktivno ukrepanje – zaradi sodnega varstva sicer neuspešno – zoper Novo univerzo, kot prvo zasebno univerzo na Slovenskem, je namreč identično tistemu, za katerega je bila pred kratkim zaradi postopanja proti Srednjeevropski univerzi (CEU) pred sodiščem Evropske unije v zadevi C-66/18 obsojena Vlada Republike Madžarske.

Pri tem pa je treba poudariti, da pri sistemskem nezakonitem ravnanju zoper Novo univerzo, drugače kot na Madžarskem, ne nastopa samo oblast, ampak tudi državne univerze, ki preprečujejo zakonito članstvo Nove univerze v Rektorski konferenci, in celo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Slednji za čuda ne nastopa v obrambi akademskih, socialnih in delovnopravnih pravic študentov, profesorjev in diplomantov slovenskih univerz, ampak v upanju, sicer nezakonitem in pravno neizvedljivem, da vanje poseže na arbitrarno represiven način.

Nova univerza namreč podpira predlog za spremembo zakonske določbe, tako da bi se ta uskladila z načelom razumnega in ustavno skladnega roka uveljavitve – kljub temu, da določbo sama v celoti izpolnjuje, in kljub temu, da jo ocenjuje za sicer neskladno z načelom univerzitetne avtonomije, ker na protiustavni način preprečuje pobude za ustanavljanje novih slovenskih univerz.

Dr. Matej Avbelj rektor Nove univerze