Alenka Jeraj (SDS) se je v utemeljitvi zahteve za sklic seje odbora za kulturo sklicevala na poročanje dela medijev o domnevno negospodarnih in netransparentnih izplačilih dodatkov na RTVS v višini nekaj manj kot 800.000 evrov. Po njenih besedah naj bi številni zaposleni, ki so bili v času epidemije v večji meri izpostavljeni tveganju, ostali brez dodatka, spet drugi pa so dobili oba dodatka, tako za delo v rizičnih razmerah kot za povečani obseg dela.

Kot je poudarila, naj bi več zaposlenih na RTVS, vključno z nekaterimi vodilnimi programskimi delavci, celo dobilo dodatek za čas, ko jih sploh ni bilo v službi. Pri tem je spomnila na zapisnik inšpekcijskega nadzora, iz katerega je po njenih besedah mogoče razbrati »kar nekaj kršitev zakonodaje«. Vodstvu javne RTV hiše na čelu z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem je tudi očitala, da ne upošteva poslanstva, ki ga RTVS nalaga zakonodaja.

Kritičen do izplačila dodatkov in nasploh do delovanja RTVS je bil tudi svetovalec na ministrstvu za kulturo Miro Petek. Po njegovih besedah je inšpekcijski nadzor pokazal, da je vodstvo RTVS kršilo zakonodajo s tem, ker ni vnaprej opredelilo kriterijev za izplačila dodatkov. Pri tem je podvomil, ali so bili zaposleni na RTVS dejansko izpostavljeni takšnim rizičnim razmeram na delovnem mestu, ki bi opravičevale izplačilo dodatkov.

Kadunc: Revizija in inšpekcijski nadzor nista ugotovila kršitve

Generalni direktor RTVS Kadunc je v odzivu poudaril, da sklicevanje na nekaj medijskih člankov ne more biti podlaga za resno razpravo na parlamentarnem odboru. Zagotovil je, da so vse dodatke izplačali v skladu z zakonodajo in internimi akti RTVS. Spomnil je, da tako notranja revizija kot inšpekcijski nadzor nista ugotovila nobene pomembne kršitve zakonodaje. Pri tem je opozoril, da je najširša javnost delovanje RTVS v epidemiji prepoznala kot odlično.

Kadunc je pojasnil, da so bili v zvezi z izplačili dodatkov vseskozi v stiku z ministrstvom za javno upravo, ki je tudi pritrdilo upravičenosti dodatkov, o zadevi pa so prav tako obveščali nadzornike in sindikate. V razpravi na odboru je sodeloval tudi predsednik nadzornega sveta RTVS Andrej Grah Whatmough, ki je dejal, da je notranja revizija pokazala »manjše neskladnosti«, ki jih je vodstvo RTVS medtem že odpravilo.

Opozicija izrazito kritična

V LMŠ, SD, Levici in SAB so bili izrazito kritični do zahteve za današnjo sejo odbora za kulturo, saj gre po njihovem mnenju le še za en poskus SDS, da diskreditira delovanje RTVS in njenega vodstva. Nataša Sukič (Levica) je SDS očitala vnovično politično vmešavanje v delovanje RTVS. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je dejala, da so v SDS očitno pozabili na pomembno vlogo, ki jo ima RTVS v času epidemije in jo je tudi zgledno opravila.

Marko Bandelli (SAB) je izrazil začudenje, da se je SDS v zvezi z izplačili dodatkov spotaknila le ob RTVS in ob nikogar drugega, tokratno sejo odbora pa je označil za »absurdno«. Po njegovih besedah gre za izplačila na podlagi zakonodaje, ki jo je sprejela prav aktualna vlada oziroma koalicija. Enako kritičen do zahteve za sklic seje je bil tudi Samo Bevk (SD) in je SDS očital zavestno diskreditacijo RTVS. Janja Sluga (SMC) pa je izrazila razočaranje, da se je razprava znova sprevrgla v medsebojna obtoževanja, kar po njenih besedah ni v ponos poslancem.

Sicer je odbor DZ za kulturo na predlog SDS sprejel dva sklepa. S prvim je pozval RTVS, naj opravi temeljito analizo upoštevanja kriterijev pri izplačilih dodatkov in nagrad v času epidemije. Z drugim sklepom pa je pozval RTVS, naj z ugotovitvami notranje revizije seznani širšo javnost in pristojni parlamentarni delovni telesi, ter poda utemeljen razlog za pozno izvedbo revizije. Oba sklepa je odbor sprejel z desetimi glasovi za in sedmimi proti.