No, za zdaj dejansko še stojimo precej narazen, o tem se lahko prepričamo vsak dan na omenjenih mestih in še marsikje drugje. Pravzaprav smo se držanja varnostne razdalje priučili nenavadno hitro. V nekaj mesecih. Nenavadno predvsem zato, ker se medtem na drugi strani že leta in desetletja nikakor ne moremo (ali pač nočemo) naučiti držanja neke druge varnostne razdalje. Tiste, na katero smo še pred kratkim ob tej besedni zvezi tudi najprej pomislili, med prevoznimi sredstvi na cestah.

Tudi dokazov za to je vsakodnevno več kot dovolj. Zanimivo, celo zdaj, ko je promet zaradi epidemije razredčen na raven, kakršne ne pomnimo, se najde veliko voznikov, ki se s svojim vozilom tistemu pred seboj prilepijo »za rit«. Pri čemer ne pomaga nič, ne stalna opozorila in celo ne talne oznake, ki jih je na slovenskih avtocestah vedno več in ki dajo voznikom natančno vedeti, koliko razdalje morajo ohranjati do naslednjega. Tistih pred kioskom se držimo, na cestah ne. Pa je neupoštevanje varnostne razdalje na njih nemara nevarno še bolj. Pri čemer oznak niti ne bi potrebovali, saj o primerni varnostni razdalji čivkajo že vrabci na vejah: dve sekundi naj znaša, izračunamo pa jo lahko tako, da si izberemo neko točko, denimo prometni znak, drevo ali kaj tretjega, in ko vozilo pred nami zapelje mimo nje, preštejemo »enaindvajset, dvaindvajset«. Tako mineta dve sekundi in če smo takrat sami pri prej določeni točki, je varnostna razdalja primerna. Tudi z daljšo ne bo nič narobe, če s tem ne ustvarjamo zastoja, če smo pri točki prej, pa je prekratka in v primeru nenadnega manevra vozila pred nami ne bomo mogli dovolj hitro reagirati.

Koliko nesreč se zgodi zaradi neprimerne varnostne razdalje, je pravzaprav težko določiti, a je med njimi zagotovo veliko takšnih, pri katerih je uradni razlog denimo neprilagojena hitrost. A kdo ve – nemara bomo zdaj končno tudi na cestah »stopili skupaj« tako, da se bomo peljali bolj narazen. Da zmoremo, na drug način dokazujemo vsak dan in nihče nas zaradi lastne nesposobnosti ne bo prepričal, da temu ni tako.