Statistika uspešnosti poslovanja zlatih gazel, izvedena na najnovejših bilančnih podatkih, je osupljiva. Osemnajst slovenskih podjetij, ki so v 19 letih izbora prejele najvišje priznanje zlata gazela – eno od podjetij je ta naziv prejelo dvakrat – po zadnjih bilančnih podatkih za leto 2019 v povprečju dosega kar 99.260 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. V slovenskem gospodarstvu je dodana vrednost za več kot polovico nižja in znaša 46.500 evrov na zaposlenega.

Uspešnost v superlativih

Polovica (devet) zlatih gazel po velikosti sodi med srednje velika podjetja, tretjina (šest) je velikih družb, manjši del (tri) so mala podjetja. Osemnajst zlatih gazel, katerih 7749 zaposlenih pomeni le odstotek zaposlenih v gospodarstvu Slovenije, ustvari kar šest odstotkov dobička slovenskega gospodarstva. Vsak zaposleni v zlatih gazelah je v letu 2019 v povprečju ustvaril 38.300 evrov dobička, medtem ko povprečje za gospodarstvo znaša 8900 evrov dobička na zaposlenega. Pri tem imajo zaposleni v zlatih gazelah v povprečju skoraj dvakrat višje plače (2954 evrov) od povprečja gospodarstva (1714 evrov).

S superlativi Bisnode označuje tudi bonitetne ocene zlatih gazel: zlate gazele poslujejo z bonitetno odličnostjo AAA (sto točk) in zelo nizko verjetnostjo negativnega dogodka. Visoko nadpovprečna je tudi stabilnost poslovanja, vezana na vire financiranja: zlate gazele kar 76 odstotkov svojega poslovanja financirajo iz lastnih virov in se zadolžujejo opazno manj, kot velja za povprečno slovensko podjetje, ki dobro polovico (51 odstotkov) poslovanja financira z zadolževanjem.

Nove priložnosti s strastjo in odgovornostjo

Kot pravi Bogomir Strašek, glavni direktor podjetja KLS Ljubno, zlate gazele 2011, in predsednik sveta Gazela, slovenske gazele vlečejo gospodarsko rast v državi. »Ponosen sem, da sodelujem pri tako kakovostnem in pomembnem projektu, ki je v veliki meri pripomogel k ugledu in spodbujanju podjetništva v Sloveniji. In ta raziskava je uspešno delo projekta Gazela potrdila. Imamo zelo dobro strokovno podporo pri izboru najboljših med hitrorastočimi podjetji, zato smo se lahko vsa leta pravilno odločali.«

»To je resnični dokaz, da lastniki gazel skupaj s svojim timom ustvarjajo s strastjo in odgovornostjo ter pogumno iščejo nove priložnosti,« poudarja Tanja Skaza, solastnica podjetja Plastika Skaza, zlate gazele 2014. »Ne razmišljajo, kaj se ne da, temveč kaj lahko naredimo, da so naši zaposleni srečnejši, uspešnejši, kaj lahko naredimo za naše okolje, kako lahko oplemenitimo našo Slovenijo in kaj lahko naredimo že danes za naslednje generacije. Hvala bogu, da imamo v Sloveniji veliko takšnih ter da si s sodelovanjem in povezovanjem pomagamo osebno in poslovno rasti.«

Odgovornost za širjenje kulture Gazele

»Za Tehnos je bilo prejetje priznanja zlata gazela častno in enkratno doživetje. Za leta, ki so sledila, pa nam je bila s tem naložena velika odgovornost, da kulturo Gazele še naprej živimo in širimo. Gazela nas je postavila na dirkalno stezo formule 1, kjer je treba voziti z najboljšimi. Odličen, pozitiven zgled pa daje tudi dolgoročne rezultate,« dodaja Anton Kisovar, direktor podjetja Tehnos, zlate gazele 2017.