Mestna občina Ljubljana z javnim naročilom išče izvajalca, ki bo v neposredni bližini nogometne dvorane v Štepanjskem naselju gradil center četrtne skupnosti Golovec. Gradbinci, ki jih zanima ta posel, lahko prijavo oddajo do konca novembra. Ker bo občina potrebovala še nekaj časa, da postopek javnega naročila zaključi z izborom cenovno najugodnejšega ponudnika, je začetek gradnje centra pričakovati šele v začetku prihodnjega leta.

Četrtni center Golovec bo drugi takšen center v prestolnici. Prvega je občina zgradila v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Spar v Zalogu. Iz projektne dokumentacije je razvidno, da bo center v Golovcu imel kletno etažo, pritličje in eno nadstropje. V njem bodo prostori za starejše in za mlade, večnamenska dvorana, bar, knjižni kotiček in servisni prostori, kot so garderobe, skladišča, sanitarije, čajne kuhinje in podobno. Ob objektu je predvidena ureditev balinišča. »Z zgraditvijo objekta se bodo izboljšale razmere za delovanje in izvajanje nalog športnih društev in četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostori za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra,« je občina pojasnila v svojem proračunu.

Ocenjen na slaba dva milijona evrov

V proračunu je projekt četrtnega centra Golovec ocenjen na slaba dva milijona evrov. Občina bo letos zanj porabila predvidoma 263.000 evrov, kar je manj, kot je sprva načrtovala. Z rebalansom so pripravljalci mestnega proračuna namreč sredstva skrčili za 429.000 evrov zaradi zamude pri pripravi projekta. Zamuda naj bi nastala pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi usklajevanja območja zemljišča za gradnjo in začasne ustavitve delovanja upravne enote spomladi letos v času prvič razglašene epidemije.

Iz gradbenega dovoljenja, ki ga je ljubljanska upravna enota izdala v začetku letošnjega oktobra, je razvidno, da bo občina na območju gradnje četrtnega centra ohranila peterico dreves, zasadila pa bo tudi eno novo drevo. Čeprav na zemljišču za gradnjo četrtnega centra ni prostora za ureditev parkirnih prostorov, na občini ne pričakujejo težav z dostopnostjo do centra z avtomobilom. V neposredni bližini je namreč parkirišče s približno 105 parkirišči, večina obiskovalcev centra pa bo po pričakovanjih občine prihajala iz bližnjega naselja in se torej ne bo pripeljala z avtomobili. Bo pa pred centrom urejen prostor za kolesa. Pri glavnem vhodu v center je namreč načrtovanih 24 parkirnih prostorov za kolesa, ki bodo pokrita z nadstrešnico, razkriva gradbeno dovoljenje.

V načrtih še drugi četrtni centri

Poleg četrtnega centra v skupnosti Golovec ima Mestna občina Ljubljana v različnih fazah razvoja še štiri take projekte. In sicer so v proračunu še centri na Barju, Viču in v Jaršah, ki so ocenjeni vsak na približno tri milijone evrov. Poleg teh si želi občina v Šmartnem center četrtne skupnosti postaviti v javno-zasebnem partnerstvu podobno, kot je to storila v Zalogu leta 2016.