Forternova, ki je nastala na pogorišču Agrokorja, je oktobra lani začela s prodajo podjetij, ki ne sodijo v osnovno dejavnost. Na seznam za prodajo je uvrstila tudi turistične družbe Atlas, Kompas Ljubljana, Kompas Poreč in Kompas mreža, ki so vodilne turistične družbe v regiji.

Iz priglasitve koncentracije pri uradu za varstvo konkurence izhaja, da so Hrvati prodali Kompas Ljubljana, za zdaj pa še ni jasno, ali so uspeli prodati tudi druge družbe. Na trgih Hrvaške in v Sloveniji imajo te več kot 20-odstotni delež, v Črni gori pa obvladujejo več kot 15 odstotkov trga. Letno naštejejo okoli 1,2 milijona potnikov. Družbe imajo tudi več kot 3500 poslovnih partnerjev in približno 600 zaposlenih.

Agencija Kompas, ki deluje v zaradi koronavirusa močno prizadeti turistični panogi, je bila do leta 2006 v slovenski lasti, potem pa je prešla v last hrvaške družbe Adriatica.net. Ko je ta šla v stečaj, je prešla na Agrokor in z Agrokorja na Fortenovo. Kompas je bil zadolženo podjetje, ki je bilo leta 2017 dokapitalizirano, zadnja tri leta pa je poslovalo z dobičkom.

Fortenova je usmerjena na razvoj poslovanja v temeljnih dejavnostih, prodaji na drobno in debelo, prehrani ter kmetijstvu. Zato načrtuje prodajo vseh podjetij skupine, ki niso del strateške usmeritve.