Letos je za odpravo posledic predvideno 2,3 milijona evrov, so sporočili po dopisni seji vlade, na kateri je slednja program sprejela. Obnova bo tako letos potekala na najbolj prioritetnih objektih, in sicer na področju vodne infrastrukture oz. na zagotavljanju pretočnosti poškodovanih vodotokov, izvedena bo tudi nujna sanacija brežin zaradi zajed.

Prav tako bodo stekli ukrepi na področju lokalne cestne infrastrukture ter nujni ukrepi pri sanaciji zemeljskih plazov. V prihodnjih letih bo sledila obnova poškodovanih stavb in poškodovanih kulturnih spomenikov.

Skupna končna ocena neposredne škode zaradi poplav med 14. in 20. novembrom ter posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom lani znaša 22,4 milijona evrov. S tem je bil dosežen limit za pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.