Prevzem je vreden 360 milijonov evrov, so se pa lastniki dogovorili še za tri tranše dodatne kupnine, ki pa so vezane na poslovanje podjetja v prihodnjih petih letih, je nemška družba zapisala v sporočilu za javnost, objavljenem na njenih spletnih straneh. Transakcija ne bo imela materialnih učinkov na letošnje poslovanje Sartoriusa, enega vodilnih mednarodnih partnerjev biofarmacevtske industrije in raziskovalnega sektorja pri razvoju in proizvodnji zdravil.

Skupaj s celovito ponudbo pri proizvodnji genskih zdravil

BIA Separations bo postala hčerinska družba podjetja Sartorius Stedim Biotech, z delnicami katerega je Sartorius poravnal del kupnine. »BIA Separations je zelo komplementarna Sartoriusu. Skupaj tako ustvarjamo celovito ponudbo pri proizvodnji genskih in drugih naprednih terapij. Z veseljem tudi pozdravljamo 120 novih sodelavcev,« je ob zaključku prevzema zapisal izvršni direktor Sartoriusa Joachim Kreuzburg. Podjetje iz nemškega Göttingena zaposluje približno 9000 ljudi, letno pa ima približno 1,8 milijarde evrov prihodkov.

Letos 25 milijonov od prodaje

Ajdovsko podjetje BIA Separations razvija monolitne tehnologije in proizvaja monolitne kromatografske kolone za proizvodnjo, čiščenje in analizo večjih bioloških molekul, kot so virusi, plazmidna DNK, eksosomi, protitelesa, bakteriofagi in večji proteini. Podjetje, ki se je leta 2016 po postopku prisilne poravnave izognilo stečaju, zaposluje 120 ljudi, letos pa naj bi ustvarilo približno 25 milijonov evrov prihodkov od prodaje.