Udeležence konference je nagovoril Boštjan Gaberc, direktor podjetja Mikrografika, ki je izpostavil, da je za podjetja vseh velikosti danes ključno hitro prilagajanje spremembam. Te ta hip narekujejo pretežno digitalno oziroma elektronsko poslovanje – povsod tam, kjer je izvedljivo. »Tudi v Mikrografiji smo nekatere spremembe, na primer delo na daljavo oziroma od doma, uvedli praktično čez noč in ga nato postopno izboljševali in optimizirali. Veseli me tudi odziv drugih podjetij, ki so svoje načrte glede digitalizacije poslovanja ali celo uvedbe brezpapirnega poslovanja hitreje pretopila v prakso.«

Za petino višja rast obsega poslovanja

Kljub za podjetništvo težkim časom Gaberc ostaja optimist. V podjetju Mikrografija letos pričakujejo za okoli petino višjo rast obsega poslovanja in stabilno finančno poslovanje. Oboje je mogoče prav po zaslugi trdnih partnerstev in močnem povpraševanju po rešitvah za digitalizacijo poslovanja, ki jih ponuja podjetje. Zelo dober pokazatelj zdrave rasti je tudi zaposlovanje novih strokovnjakov. »Rastemo na vseh področjih. Posebno velik preskok v zadnjem letu pa se je zgodil na področju elektronskega podpisovanja dokumentov, kateremu smo več pozornosti namenili tudi na tokratni konferenci,« je dejal Gaberc.

V nadaljevanju sta ključne trende digitalizacije predstavila Sandi Rožman iz Mikrografije, ki je poudaril nujnost celovitega pristopa k digitalizaciji poslovanja, če želi podjetje doseči sveti gral brezpapirnega poslovanja, tuji gost, Sean McLaughlan iz podjetja Easy Software, pa je udeležencem predstavil, zakaj je prav napreden dokumentni sistem odlična naložba v prihodnost zanesljivega poslovanja.

Podpisujte elektronsko, poslujte digitalno

V podjetju Mikrografija so za elektronsko podpisovanje razvili celovito platformo za podpisovanje dokumentov mSign, ki je primerna za splošno uporabo v skoraj vseh panogah. Največji potencial ima v organizacijah, kjer imajo veliko stikov s strankami in vsak dan pripravijo ogromno število dokumentov – na primer v bančništvu, zavarovalništvu, zdravstvu ali telekomunikacijah. Takšne organizacije lahko z uvedbo elektronskega podpisovanja ustvarijo velike prihranke, saj se občutno zmanjša potreba po tiskanju dokumentov, znižajo pa se tudi stroški manipulacije s papirnimi dokumenti, ki jih je treba dostaviti podpisnikom.

Mikrografijina rešitev za enostavno in praktično digitalizacijo dokumentov pa sliši na ime mScan – gre za uporabniku prijazno programsko opremo za skeniranje, zajem in validacijo dokumentov. Podjetjem, ki nimajo namenske sprejemne pisarne oziroma vložišča, pa nudijo storitev mZajem, kjer za pripavo, digitalizacijo, validacijo in distribucijo dokumentov poskrbijo strokovnjaki podjetja Mikrografija. Z integracijo te storitve z dokumentnim in drugimi sistemi lahko podjetja dosežejo bistveno višje zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih ter dokumentni red. Tako za urejen dokumentni sistem poskrbi dokumentni sistem mDocs, medtem ko hrambo poslovnih dokumentov prevzame mSef.

Nove možnosti digitalizacije poslovanja

O novih možnostih digitalizacije poslovanja – kjer koli in kadar koli – je udeležence podučil Darko Škerl iz družbe Halcom, ki je izpostavil, da v dobi digitalizacije elektronska identifikacija postaja neizbežno dejstvo v interakcijah zasebnih in poslovnih uporabnikov ter v nadaljevanju delil več nasvetov, kako jo vpeljati v poslovno prakso. Tako kot zaposleni na vseh položajih so se z novimi razmerami morala spoprijeti tudi vodstva podjetij. V partnerskem predavanju so predstavniki podjetja Ixtlan Forum predstavili rešitev digitalizacije dela sej uprav in nadzornih svetov, ki jim omogoča, da so vsi deležniki ustrezno informirani in da lahko ključne poslovne odločitve sprejemajo tudi na daljavo.