Razlogov za visoke cene je seveda več. Nedvomno pa je pomemben del v visokih stroških izvedbe. Poznamo mnogo primerov iz tujine, ki so pokazali, da je te s premišljenim projektom mogoče občutno znižati. Namesto klasične gradnje, katere trajanje se meri v letih, že dolgo obstajajo cenejše in bistveno hitrejše tehnologije, ki pa seveda zahtevajo spremembo izhodiščnega razmisleka. Glede na velike potrebe in načrte, morda tudi v smeri lastne neprofitne izvajalske organizacije. In prav obilo tovrstnih idej in predlogov lahko ponudi usmerjeno razpisan javni arhitekturni natečaj.

Skratka, stanovanjski sklad arhitekturne stroke ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot koristnega partnerja, ki mu bo pomagal čim bolje uresničiti njegovo poslanstvo. Odnos lahko začne izboljševati tudi s tem, da na svoji spletni strani začne omenjati avtorje projektov stanovanjskih zgradb, ki jih gradi.

Arne Vehovar, Ljubljana