Janković je v odzivu poudaril, da je odločitve vesel, še posebej, "ker je bila tožilka ves čas edina, ki ni razumela, da donacija privatnega podjetja javnemu zavodu ne pomeni podkupnine županu". Ob tem je pozval vsa podjetja, "katerih poslovanje tudi v teh težkih časih epidemije ostaja dobro, da delujejo družbeno odgovorno ter s sponzorstvi in donacijami pomagajo sociali, kulturi in športu", so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani je Jankovića marca lani v zadevi Gratel oprostilo obtožbe o prejemanju podkupnine. Sodnica Vladislava Lunder je ob izreku sodbe ocenila, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožbe tožilstva, da je župan zahteval zahteval podkupnino, temu pa tekom sojenja ni pritrdila tudi nobena od zaslišanih prič.

Težave pri izvajanju del, v okviru katerih je Gratel za T2 gradil optično omrežje, so se, tako sodnica, začele, že precej preden je Janković prevzel vodenje ljubljanske občine. To po njenih besedah ni izhajalo le iz zaslišanja prič, temveč tudi prebranih listinskih dokazov.

Župan se je v postopku zagovarjal, da je občina dovoljenje Gratelu za izvedbo del odvzela, ker je gradbeno podjetje pri svojem delu preseglo pooblastila in prekomerno poseglo v prostor. Po dodatnih usklajevanjih in sklenitvi pogodbe o donaciji oz. odškodnini Ljubljanskemu gradu v višini 500.000 evrov pa je ljubljanska občina znova dovolila nadaljevanje del.

S tem pa se ni strinjalo specializirano državno tožilstvo, ki se je pritožilo na oprostilno sodbo. Tožilka Bojana Podgorelec je ljubljanskemu višjemu sodišču na javni seji septembra zato predlagala razveljavitev sodbe okrožnega sodišča. Predlagala je novo sojenje Jankoviću, in sicer pred novim sodnim senatom.

Vztrajal je, da pri nakazilu ni šlo za odškodnino, ker naj bi presegli obseg dogovorjenih del, temveč podkupnino. Na županovo pobudo naj bi namreč začeli inšpekcijske postopke, kar je otežilo položaj Gratela, s tem pa je župan ustvarjal pritiske, s katerimi je želel doseči, da Gratel plača podkupnino.

"Menimo, da ni bilo razloga, da je bilo odpravljeno prvotno dovoljenje. Znesek, ki je bil plačan, ni bil ne odškodnina in ne donacija, temveč podkupnina," je dejala tožilka. Izpostavila je še, da so priče med postopkom spreminjale zgodbo in vedno bolj razbremenjevale obtoženega.