Kot izhaja iz vabila, ki je objavljen na spletni strani SDH, je predmet ponudbe 30.557 delnic Cetisa. Ponujena cena mora biti izražena za celoten paket delnic ali na delnico s točno določenim zneskom v evrih in ne v obliki razpona cene ter mora biti zavezujoča in brezpogojna, veljati pa mora do vključno 10. decembra. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe.

Če bo prodajalec prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje, se lahko določi za izvedbo nadaljnjih pogajanj in/ali dražbo, kjer bo glavno vlogo ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz razpisa igrala najvišja cena. Prodajalec se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom. Prav tako ni zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.

SDH je v preteklosti že večkrat iskal kupca za 15,28-odstotni delež v Cetisu, nazadnje marca letos.

Največji lastnik Cetisa je sicer družba MSIN z 78,4-odstotnim deležem. Kad ima v družbi 7,8 odstotka, SDH 7,47 odstotka in družba Optimus naložbe 4,69 odstotka delnic.

Cetis je na ravni skupine letošnje prvo polletje sklenil s 33,57 milijona evrov prihodkov, kar je nekoliko manj kot pred letom dni, čisti polletni dobiček pa je bil skoraj za tretjino višji in je dosegel 871.170 evrov. Letos 2019 je skupina sklenila s 66,4 milijona evrov prihodkov od prodaje in čistim dobičkom v višini 4,5 milijona evrov.