Za gradnjo večstanovanjskih objektov na lokaciji Dolgi most v Ljubljani je bil pred leti že izveden natečaj in na podlagi tega sprejet zazidalni načrt. Objekti z neprofitnimi javnimi najemnimi stanovanji mestnega stanovanjskega sklada so na lokaciji že realizirani, Stanovanjski sklad RS bo tako na Dolgem mostu na zemljiščih, ki še niso pozidana, samo nadaljeval gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s 40 javnimi najemnimi stanovanji v skladu z veljavnim prostorskim aktom in zakonodajo. Stanovanjski sklad RS uspešno izvaja javne natečaje ter uspešno sodeluje z arhitekti na lastnih zemljiščih, na katerih načrtuje večstanovanjsko gradnjo.

Tako sta bila izvedena urbanistično-arhitekturna natečaja za večji stanovanjski soseski Novo Brdo v Ljubljani s skupaj 498 javnimi najemnimi stanovanji in Novo Pobrežje v Mariboru s skupaj 450 javnimi najemnimi stanovanji. Prav tako bo stanovanjski sklad izvajal urbanistično-arhitekturne natečaje tudi v prihodnje, saj načrtuje in pripravlja gradnjo na več lokacijah po Sloveniji. V okviru lastnih projektov sklada bo do leta 2023 zgrajenih predvidoma do 1447 stanovanjskih enot.

Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, Ljubljana