Slab teden dni pred ameriškimi volitvami je komunistična partija na štiridnevnem zasedanju centralnega komiteja za tesno zaprtimi vrati začrtala prihodnji petletni gospodarsko-politični načrt države. 300 rednih in nadomestnih članov centralnega komiteja je sprejelo usmeritev, da bo država v naslednjih petih letih še bolj stopala po poti gospodarske samozadostnosti. Ob izteku sedanje petletke, za katero so si zastavili cilj, da bi državljani dosegali srednje do visoke prihodke in da bi prišlo do reform državnih podjetij, je bila nova petletna vizija razvoja države potrjena brez nasprotovanja. Xi Jinping, ki je bil v začetku leta deležen kritik zaradi koronavirusa, je kongres prestal brez praske.

Po strmem padcu gospodarske rasti v prvem četrtletju je zdajšnje hitro okrevanje za Kitajsko precejšnja prednost pred drugimi najmočnejšimi gospodarstvi sveta, ki se še utapljajo v recesiji. Toda zaradi porušenih globalnih dobavnih verig, sprememb v odnosih številnih držav do avtoritarne Kitajske in negotovosti glede okrevanja po pandemiji se bo najštevilčnejša država na svetu vse bolj osredotočala na domača trg in potrošnjo. Gospodarska samozadostnost je postala eden osrednjih razvojnih ciljev naslednje petletke. Vendar pa bo država po napovedih komunistične partije ostala odprta za tuje investicije in globalizacijo.

S takšno včerajšnjo odločitvijo centralnega komiteja je spomladansko razmišljanje Xija o gospodarski preusmeritvi Kitajske po prvem valu pandemije postalo realnost. Xi je gospodarsko samozadostnost takrat poimenoval »dvojno krožno gospodarstvo«: notranji krog predstavlja domača potrošnja, ki jo krepi in podpira zunanji krog – mednarodno trgovanje.

Večja skrb za nacionalno varnost

Ob kratkoročnem cilju gospodarske samozadostnosti je partija sprejela še srednjeročno vizijo razvoja države do leta 2035, ko naj bi postala »moderna socialistična država«. Prav potrditev te vizije je še utrdila prepričanje, da bo aktualni predsednik oblast v državi ohranil tudi po izteku sedanjega mandata leta 2022. Ustavno omejitev dveh mandatov je ljudski kongres odpravil pred dvema letoma.

Xi želi s svojo ideologijo, ki je postala državna, Kitajsko spremeniti v vodilno velesilo še pred stoto obletnico ustanovitve Ljudske republike leta 2049. Precej pred tem datumom želi doseči »miroljubno združitev« s Tajvanom. Ta cilj je centralni komite na tokratnem zasedanju spet potrdil. Osrednji organ partije je tudi zagotovil, da nameravajo okrepiti nacionalno varnost, povečati investicije v obrambo ter doseči dolgoročno blaginjo in stabilnost v vrnjenih kolonijah Macau in Hongkong, kjer po protestih opozicijskih demokratičnih sil vse bolj odpravljajo načelo ene države z dvema sistemoma.

V desetletju skoraj podvojen BDP

Drugo najmočnejše gospodarstvo na svetu je štirinajsti petletni načrt razvoja sprejemalo v precej negotovih časih. Čeprav se je Kitajska izvila iz recesije, saj je v tretjem četrtletju dosegla 4,9-odstotno rast BDP, pa bo zaradi negativnih posledic pandemije očitno za las zgrešila zastavljeni cilj, da v desetih letih BDP podvoji. Ne glede na to so cilji Kitajske za naslednjih petnajst let precej jasni: osvojitev svetovnega gospodarskega Olimpa in zagotovitev takšnega tehnološkega preboja, da bo neodvisna od tujih čipov in programske opreme. Tehnološka samozadostnost je namreč strateškega pomena za kitajski razvoj, so ugotavljali v osrednjem gremiju partije.

Vseh podrobnosti naslednje petletke včeraj v Pekingu niso razkrili. Načrt bo podrobneje oblikovan do zasedanja ljudskega kongresa, ki ga bo formalno potrdil marca.