Strokovnjaki z univerzitetne bolnišnice v Halleju so skupaj s pevcem Timom Bendzkom v avgustu v Leipzigu preverili več scenarijev izvedbe koncerta, da bi pod različnimi pogoji preverili možnost širjenja virusa.

V vlogi obiskovalcev koncerta je sodelovalo 1400 prostovoljcev, ki so bili opremljeni z napravami za spremljanje kontakta med njimi, senzorji na stropu dvorane pa so zbirali podatke.

Rezultate testa z nazivom Restart 19 je predstavil vodja študije Stefan Moritz, ki izpostavlja, da je najpomembnejše dobro prezračevanje in ventilacija, ki dovoljuje kroženje svežega zraka v dvorani s tem zmanjšuje možnost okužbe.

Ta dodaja, da je v zaprtih prostorih nujno treba spoštovati stroge higienske predpise, nositi maske in da morajo obiskovalci spoštovati predpisano medsebojno razdaljo. K temu dodaja, da je moč izvesti le prireditve, kjer je določen sedežni red, nikakor pa niso sprejemljive različne oblike stojišč.

Kot še poudarjajo avtorji študije, je tovrstne prijeme moč uporabiti tudi v športu.

Za Nemčijo je pomembno, da je dobila rezultate raziskave v tem momentu, saj je država tik pred drugim "lockdownom", ki predvideva tudi zaprtje koncertnih dvoran, tribun na športnih objektih in različnih rekreativnih površin. Tudi nogometna bundesliga bo vnovič ostala brez navijačev na stadionih.

Strožji ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa bodo v Nemčiji predvidoma v veljavi vsaj do konca novembra.