Nobenega dvoma ni, da so pred tem režimom javno zdravstvo, javno šolstvo, kultura in okoljevarstvo že na kolenih. Mladi, ki terjajo resnico in svobodo, so sodrga. Umetniki in znanstveniki paraziti. Socialno ogroženi so lenuhi in nesposobneži. Gospodarstvo in sindikati opotekavo moledujejo za usmiljenje in milost preživetja. K vsemu temu pa sodijo tudi neobvladljive, strah vzbujajoče stiske v domovih za ostarele in seveda zmeraj bolj polne mrtvašnice… Skratka, ob virusu, ki je bolj ali manj prizadel vse evropske in druge države, so pravzaprav zgoraj našteti dosežki aktualne politike tisto, kar nas dela izjemne in komajda primerljive s še kakšno izjemo med preostalimi.

Da, gospa Janja Sluga in gospod Franc Jurša, pod vsem tem sta tudi vajina podpisa – zelo izpostavljena podpisa – ki ju bo težko izbrisati.

Politično izrabljanje krize in človeških stisk je neodgovorno, zavržno ravnanje

Ker je ta režim zmago v prvem soočenju z virusom pompozno proslavil s paradnim preletavanjem vojaških letal, bi iz tega lahko razbrali tudi to, da je v virusu uzrl politično sredstvo. Kar ga v primerjavi s preostalimi evropskimi politikami zagotovo dela izjemnega. Saj se je s tem v spopadanju z virusom in hudo naravno nesrečo docela razgaljeno izpostavilo nekaj zelo zavržnega – torej izkoriščanje nesreče za politični boj in politično dobičkarstvo. S tem je tudi pristojna stroka dobila drugotno vlogo. Čeprav je ves čas korektno opozarjala, da gre v tej nesreči za naravno dejstvo, ki ga je treba obravnavati z vso strokovno previdnostjo in resnostjo. Toda režim jo je upošteval ravno toliko, kolikor mu je ustrezalo. Zato so vsi politični odkloni, vsa zgolj politično motivirana početja ob spopadanju s to naravno nesrečo jasen prispevek te politike k današnji slovenski družbeni katastrofi.

Stroka je torej že na začetku jasno opozarjala, da gre za resno nevarnost, za zdravje velikega števila ljudi, tudi za mnoge potencialne smrtne žrtve in nepredvidljive družbene posledice. To smo, skratka, vedeli. Zato smo v prvem valu opozorila in navodila vzeli dovolj resno, da se je epidemija sorazmerno hitro polegla. Toda režimski um je v vsem tem prepoznal politično priložnost. Zato se je od na videz zgolj neumnega proslavljanja slovenske zmage nad virusom z vojaškimi letali naprej in glede na jasna stališča pristojne stroke samo še potrjevalo, da se je slovenska režimska politika v odnosu do virusa odločila za svojo politično igro. Tako je pompozno letalsko vojaško parado mogoče videti kot slepilni režimski manever. Še toliko bolj, ker se je vedelo, da virus po prvem valu ne bo premagan in ne bo izginil. Prav tako se je vedelo, da je na primer hrvaški turizem lahko priročno gojišče tega virusa za njegov ponoven vnos in ponovno razsejanost v jesenski in zimski čas. In zdaj se ve, da režim to naravno nesrečo v odnosu do medijev, kulture, okoljevarstva, deklariranih demokratičnih standardov in civilne družbe še kar naprej izrablja kot politično sredstvo za dosego svojih političnih ciljev.

Vsekakor je torej režim kljub drugačnim stališčem stroke s svojimi slepilnimi manevri dosegel, da so državljanke in državljani v začetku poletja verjeli v politično zmago nad virusom. Temu so radi verjeli. In v prevelikem številu preslišali stroko. Saj je režim na široko odprl vrata v na primer hrvaški turizem. In jih gluh za svarila stroke mnogo prepozno zaprl.

Sedanje razmere kažejo, da se je ta naš režim usodno uštel. Da je ob neupoštevanju stroke lahkomiselno podcenil predvsem moč narave. Vsak dan bolj je jasno, da posledic svojih dejanj ne obvladuje več. In da krivdo panično, nerazsodno pripisuje državljanom, medijem, opoziciji, protestnikom, kulturnikom in komur pač kdaj nanese. Spričo tega je seveda težko spregledati, da ta isti režim zdaj kot nekakšno strašilo tako pred lastnimi državljankami in državljani kot tudi pred Evropo in svetom le še slepo in nemočno krili in klati na vse strani – in da mu velika večina razsodnih ljudi ne zaupa.

Da, gospa Janja Sluga in gospod Franc Jurša, pod vsem tem sta tudi vajina podpisa – zelo izpostavljena podpisa – ki ju bo težko izbrisati.

Na »puf« živimo in se veselimo

Zdaj za milijarde proračunskega primanjkljaja, za pokrivanje ogromne gospodarske in družbene škode režim najema posojila. Milijardna posojila. Za prebroditev krize jih seveda najemajo tudi drugi. Saj gre za izhod v sili. Vendar ob tem kratko malo ni mogoče prezreti, da je slovenski režim tudi v teh posojilih uzrl politično priložnost. In da ta posojila spet ne glede na opozorila stroke spreminja v politično sredstvo. Na račun teh posojil namreč postavlja svoje kadre v ključnih državnih in javnih službah, uveljavlja svoje kriterije upravljanja z gospodarskim, družbenim in naravnim kapitalom – in z vsem tem vzpostavlja lastni avtokratski politiki ustrezna, predvsem nedemokratična in netransparentna načela režimske hierarhije ter poslušnosti in vodljivosti. Pri tem ga očitno prav zelo ne moti, da takšno početje ni v skladu z namenom tovrstnih pomoči in prakso v večini drugih evropskih držav. In da torej ni v skladu s strokovno razsodnostjo. Zato je zelo verjetno, da zaradi tovrstnega političnega izkoriščanja nesreče Slovenijo čaka katastrofa tudi na socialnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Ni torej razloga, da se ne bi zavedali, da nam računi za slepilne manevre in avtokratske poteze režimske politike že zdaj trkajo na vrata in razum. Ko trume bolnikov ostajajo brez potrebne oskrbe, ko zdravstveni sistem in družba razpadata, ko se mrtvašnice neusmiljeno polnijo, je pač treba pomisliti, da to zadeva vsakega od nas. Da smo ogroženi vsi. Hkrati pa ne gre pozabljati, da je odgovornost za te razmere kljub opozorilom in svarilom različnih pristojnih strok sproti prevzemala in še prevzema ta ista režimska politika. O tem pač pričajo dejstva. In če je vse, kar doživljamo danes, res šele začetek krize, ki bo, kot slišimo, udarila v bližnji prihodnosti, ko bodo torej na sleherna vrata in na sleherni razum trkali zmeraj težji, zmeraj bolj neusmiljeni računi, bo streznitev pač hudo moreča – zdravljenje pa zelo negotovo in drago.

Da, gospa Janja Sluga in gospod Franc Jurša, pod vsem tem sta tudi vajina podpisa – zelo izpostavljena podpisa – ki ju bo težko izbrisati.