"V sedanjem okolju, v katerem so tveganja jasno usmerjena navzdol, bo svet ECB natančno spremljal vse nove informacije, vključno z dinamiko pandemije, možnostmi za začetek uporabe cepiva in gibanjem deviznega tečaja," je ECB po seji sveta zapisala v sporočilu za javnost. Decembra bodo pripravljene nove gospodarske napovedi ECB, na podlagi posodobljene ocene pa bo svet prilagodil svoje instrumente. Cilj je zagotoviti, da pogoji financiranja ostanejo ugodni, tako da podpirajo gospodarsko okrevanje in zmanjšujejo negativne učinke pandemije na pričakovano gibanje inflacije, so poudarili v banki.

Sicer obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita ostajajo nespremenjene na ravni 0,00, 0,25 oziroma -0,50 odstotka. Tako bo, vsaj dokler se inflacijski obeti zanesljivo ne približajo ravni blizu dveh odstotkov.

Nespremenjen ostaja izreden program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP); njegov obseg zaenkrat ostaja 1350 milijard evrov, trajanje pa najmanj do konca junija 2021. Svet ECB bo glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa PEPP, ponovno investiral vsaj do konca leta 2022.

Nadaljujejo se tudi neto nakupi v okviru rednega programa nakupov vrednostnih papirjev, in sicer na mesečni ravni 20 milijard evrov, poleg tega pa se bodo do konca leta nadaljevali tudi nakupi v okviru začasnega svežnja v višini 120 milijard evrov. Svet ECB še naprej pričakuje, da se bodo mesečni neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer, in da se bodo končali, tik preden začne dvigovati ključne obrestne mere ECB.

Svet ECB namerava glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, še naprej v celoti ponovno investirati, in sicer daljše obdobje po datumu, ko bo začela dvigovati ključne obrestne mere ECB.

Prav tako je banka še naprej pripravljena zagotavljati obsežno likvidnost tudi z operacijami refinanciranja. "Tretja serija ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) ostaja privlačen vir financiranja za banke, kar podpira bančno kreditiranje podjetij in gospodinjstev," so poudarili.