Bralec opozarja na nevzdržno stanje Vipavske ulice in se sprašuje, ali obstaja še kakšna bolj poškodovana ulica v Ljubljani. Na slabo stanje je v preteklih letih občino že opozorilo več občanov prek spletnega portala za pobude meščanov, kjer so stanje Vipavske ulice opisovali kot katastrofalno. Vozišče je polno neravnin, udrtin, asfalt je na posameznih delih povsem popokal, je že leta 2012 stanje opisal neki občan.

Leta 2014 je občinski koncesionar za vzdrževanje cest KPL sicer opravil manjše popravke na cestišču oziroma pokrpal udarne jame. Na magistratu so takrat pojasnjevali, da je bila sanacija teh jam potrebna zaradi varnosti udeležencev v prometu. Občina je takrat v odgovoru na pobudo občana napovedala prenovo omenjene ulice še v istem letu.

Prejšnje napovedi se niso uresničile

A do prenove takrat ni prišlo. Ko so se na portalu za pobude občanov leta 2016 ponovno pojavila opozorila o slabem stanju vozišča, so z ljubljanskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet občanom pojasnjevali, da je prenova Vipavske ulice predvidena v načrtu sanacij za obdobje med letoma 2016 in 2017. Ko smo o časovnici prenove septembra 2016 na pobudo dveh tamkaj stanujočih občanov povprašali na Mestni občini Ljubljana, so skopo pojasnili, da je prenova načrtovana za leto 2017. Vendar tudi te obljube na magistratu niso držali.

Preverili smo, zakaj Vipavske ulice niso prenovili leta 2017 oziroma zakaj očitno problematična ulica še vedno ni prišla na vrsto za prepotrebno prenovo. Kot kaže, Vipavska ulica na celovito prenovo še čaka, ker očitno prenova ni bila tako nujna kot prenova nekaterih drugih ulic v mestu. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ki ga vodi David Polutnik, so namreč pojasnili: »Vipavska ulica je bila predvidena in tudi v planu za sanacijo, vendar do realizacije ni prišlo, saj koncesionar (KPL, op. p.) po končani zimski sezoni opravi pregled stanja cest in pripravi seznam cest s predlogom sanacijskih ukrepov. Vrstni red se nato določi glede na nujnost ukrepanja.«

Začetek prenove še nejasen

Na oddelku so zagotovili, da je Vipavska ulica uvrščena na seznam javnih površin, ki so potrebne prenove, da pa je sočasno predvidena tudi obnova komunalne infrastrukture pod zemljo. »Terminski plan sanacije se določa glede na nujnost, obseg potrebnih del in zagotovljenih finančnih sredstev. Projektna dokumentacija še ni izdelana, zato tudi ne moremo podati ocene vrednosti sanacijskih del,« so na občini priznali, da kljub večletnim obljubam o skorajšnji prenovi Vipavske še vedno nimajo pripravljenega projekta prenove. Tako še ni jasno niti, kako namerava občina rekonstruirati cestišče. Velja omeniti, Vipavska ulica trenutno nima kolesarskih površin, zato kolesarji večinoma vozijo po pločnikih, ki pa tako kot cestišče niso v najboljšem stanju.