Ena takih je Gimnazija Kranj, kjer Alenka Bizjak, koordinatorica obveznih izbirnih vsebin in profesorica zgodovine, ugotavlja, kako ustvarjalni in zavzeti so dijaki, če jim damo priložnost in jim zaupamo. Meni, da je ključnega pomena vzdušje med dijaki in profesorji, ki je pri njih zelo sproščeno. Mladim dajejo številne možnosti, da razvijajo svoje talente, spretnosti in interese. O vsebinah, ki jih mladim ponudijo, se pogovarjajo, jih poslušajo in upoštevajo njihove predloge. »Zavedamo se, da so številna področja, pri katerih imajo mladi več znanja in veščin – in naj se sliši še tako čudno, se pri tem mi učimo od njih,« je iskrena Bizjakova. Imajo okoli 950 dijakov in 50 različnih dejavnosti. Takšna pestrost je prednost velike šole, je prepričana sogovornica. Eden od projektov, ki so se izkazali za odlično »šolo življenja«, je tako imenovani dan talentov. Poteka v okviru projekta Inženirke, inženirji bomo. Gimnazija Kranj je bila med prvimi gimnazijami, ki so gostile ta dogodek. Projekt je bil na področju karierne orientacije inovacija, pravi Bizjak, njegov cilj pa, da bi dijaki prek pogovorov z uspešnimi znanstveniki, podjetniki, študenti in inovatorji dobili neposredne informacije, kaj pomeni izbira študija za njihovo poklicno in zasebno življenjsko pot in da bi na dogodku izkoristili priložnost za navezovanje stikov.

A ni ostalo le pri tem. Z razvojem projekta so skupaj z mladimi začeli razvijati tudi idejo za dan talentov na Gimnaziji Kranj. Iz tehniško-naravoslovnih vod se je razširil na družboslovje, humanistiko in umetnost. Dijaki so se iz pasivnih poslušalcev prelevili v aktivne sooblikovalce dogodka, pravi Bizjakova. »Dijakom smo dali okvir, vse znotraj njega pa zaupali njim. Sami izbirajo goste, ki bi jih radi slišali, jih povabijo, pripravijo scenarij dogodka in vprašanja, ki jim jih zastavljajo.« Kriteriji njihove izbire so različni: tisti, ki že vedo, kaj bodo študirali, izbirajo gosta glede na poklicno področje, druge spet bolj privlači karizma gostujočega, nekatere mladost… Pred prireditvijo vsak dijak izbere tistega gosta v programu, ki ga bo poslušal. Vsako leto je odziv izjemen.

Mlade prepričajo osebne zgodbe vzornikov

Za karierno orientacijo mladih so dobri zgledi izjemno pomembni. Na osnovi njihovih življenjskih zgodb lažje izberejo ustrezen študij, ugotovijo, kaj jih zanima, kaj si želijo delati, kje se zaposliti… Dijaki spoznajo, da je uspeh v poklicu povezan tudi z delavnostjo, iznajdljivostjo, vztrajnostjo, pogumom in predvsem s tem, da rad opravljaš svoje delo. Z lastno izkušnjo organizacije dogodka pa vidijo, da svojo karierno pot lahko začenjajo že v srednji šoli in da obstajajo različne poti do pridobivanja znanja in izkušenj.

Vsi imamo talente, samo nekdo jih mora prepoznati, nam dati priložnost in nas spodbujati, verjeti v nas, so v sklopu lanskega posveta Središča karierne orientacije Zahod – SKOZ poudarili tudi dijaki Gimnazije Vič, ki so predstavili idejo ministrstva za nadarjenost. Značilnost generacije Z je ustvarjalnost na različnih področjih. Ker živijo v sodobnem, hitro spreminjajočem se svetu, se znajo hitro prilagoditi in poiskati nove izzive, rešitve. »Pričakujejo, da jim bomo dali proste roke in jim zaupali – in res nas pozitivno presenečajo. Sočasno pa jim dajemo vedeti, da smo vedno na voljo, če nas bodo potrebovali. Tako se počutijo varne in z nami gradijo trajne dobre odnose,« pravi Bizjak.