Kot je za STA povedal nakelski župan Ivan Meglič, je tržiški dom dobil soglasje, da lahko svojo dejavnost razširi s poslovno enoto v Naklem. Občina, ki ji je pogodba s preddvorskim domom potekla, pa mora zdaj izvesti razpis za oddajo prostorov doma. »Tako računamo, da bomo s 1. januarjem imeli sklenjeno petletno pogodbo s Tržičem,« je dejal Meglič.

Hkrati se dogovarjajo s preddvorskim in tržiškim domom, da bi slednji od preddvorskega prevzel vseh 28 zaposlenih, ki opravljajo delo v nakelski enoti. Na tak način bi zagotovili, da ne bi prišlo do kakšnih večjih sprememb ali težav pri delovanju doma.

Nesoglasja v domu v Preddvoru

Kot je pojasnil Meglič, je razlog za spremembo upravljalca v tem, da je Tržič precej bližje Naklemu kot Preddvor. Zaradi bližine bo organizacija dela lažja. K odločitvi pa so pripomogle tudi razmere v preddvorskem domu, kjer vlada nesoglasje med vodstvom in zaposlenimi. Ta nesoglasja so ta teden pripeljala tudi do odstopa direktorja preddvorskega doma Mateja Križaniča in njegove vodstvene ekipe.

Nakelska občina je že letos poleti vzpostavila sodelovanje s tržiškim domom, ki je julija začel razvoz hrane v domove na območju občine Naklo. Hrano razvažajo socialne oskrbovalke, ki lahko uporabnikom priskočijo na pomoč tudi pri kakšnem drugem manjšem opravilu. Septembra pa je tržiški dom na območju nakelske občine postal tudi izvajalec storitve pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe.

Edini brez okuženih s koronavirusom

Nakelski dom je od desetih domov za starejše občane na Gorenjskem trenutno edini, v katerem nimajo okužbe z novim koronavirusom. Z okužbami med stanovalci, zaposlenimi ali obojimi se namreč trenutno soočajo vsi drugi domovi. V nakelskem domu pa so okužbe imeli že spomladi, a so njihovo širjenje uspešno zaustavili.

Kot je prepričan župan, je v tej situaciji prednost manjšega doma, v katerem je sicer oskrba nekoliko dražja, njegova večja prilagodljivost. Da bodo pripravljeni na morebiten izbruh, se že dogovarjajo za oblikovanje rdeče cone. Sicer pa v občini trenutno večjih težav z novim koronavirusom nimajo. Izjema je vrtec, kjer so bili primorani zapreti en oddelek. sta