Toda predsednik Pogačnik je v petek skušal to svoje nezaslišano ravnanje »pokriti« z naknadno izdajo pisne odredbe, ki pa bi bila grobo nezakonita, tudi če bi bila izdana že na prvi dan njegovega lomastenja po sodniški neodvisnosti (v sredo), zato zdaj svojo kazensko ovadbo zoper njega razširjam še na ta poskus prikrivanja prvotnega ravnanja. O (ne)zakonitosti te naknadne pisne odredbe bodo seveda še odločali pristojni organi (zoper njegove nezakonite ustne ukaze pritožba namreč niti možna ni bila) – toda vse to, kar se je zgodilo, je nekaj tako hudega, da kot državljan te (upam) še pravne države pričakujem zlasti od predsednikov višjega in vrhovnega sodišča, da bosta v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma ukrepala. Sam ne vidim druge možnosti kot takojšen disciplinski postopek zoper predsednika Pogačnika in nato njegovo čimprejšnjo vsaj začasno odstranitev (suspenz) z mesta, na katerem počne, kar zdaj počne.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče