Vlada je junija 2001 sprejela naslednji sklep: »Vlada je tudi ugotovila, da je zaradi strokovnega kadra in izkušenj pri izvedbi tovrstnih projektov v Dravskih elektrarnah smiselno locirati sedež organizacijske enote za izvedbo in vodenje omenjenega projekta v Mariboru.« Slabo leto kasneje še: »Družba za vodenje energetskega dela investicije bo imela sedež v Mariboru.« Seveda so se vse HE na spodnji Savi gradile izključno tako z denarjem kot z znanjem Dravskih elektrarn (DEM) in mariborskega HSE-Investa. Da je ne le verigo HE smiselno voditi enovito, temveč tudi celotno HE-proizvodnjo, je povsem jasno. In tako si bodo savske HE prej ko slej »podjarmile« tudi Dravske elektrarne. Nič ni pomagalo 30.000 podpisov, zahteve obdravskih gospodarstvenikov in županov glede selitve sedeža HSE v Maribor. Dokler imamo Mariborčani »šlateke«, ki so povsem podrejeni strankarski disciplini, namesto odločnih poslancev, bo pač tako. DEM je le še bleda senca nekoč tehnološko najnaprednejšega podjetja v elektrogospodarstvu. Pa ne zaradi tega, ker v njem ne bi bilo znanja, temveč zaradi tega, ker ga je krovna družba povsem zadušila.

Kritika seveda ne leti na GEN, ki je svojo kadrovsko politiko zastavil povsem drugače – predvsem na znanju in izkušnjah in ne le na politično-prijateljskih navezah, tako kot HSE. Tudi nova vlada bo zagotovo na politično-prijateljski bazi pohitela z zamenjavo poslovodstva HSE in z nekaj zaposlitvami »naših« – prav tako naslednja in še naslednja (čeprav je aktualni direktor HSE vseeno dokaj uspešno rešil nezavidljivo finančno stanje skupine in začel počasi razumevati stvari). Seveda pa prav nobena stranka ali politika ne bo razmišljala, ali res potrebujemo v Sloveniji dva proizvodna stebra in s tem dve krovni družbi. Sta le krasno odlagališče za prijatelje in odslužene politične kadre, kjer znanje in izkušnje niso potrebni, saj tisti od spodaj tako dovolj dobro vedo, za kaj gre, in elektrike še ne bo tako hitro zmanjkalo. Krovnih modrecev bo namreč počasi že krepko več kot operativcev v proizvodnji.

Da pa bi katera vlada slučajno razmišljala o dolgoročni strategiji in razvoju elektroenergetike – ne, to pa ne. Žal ni več vprašanje, ali se bo sistem proizvodnje EE sesul. Vprašanje je le še, kdaj.

Vlado Šega, Maribor