Kot predsednik odbora naglušnih oseb, ki deluje v sklopu Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS), bi vas vljudno želel seznaniti, da v državi Sloveniji živi več kot 150.000 oseb z okvaro sluha, ki si pri komunikaciji in razumevanju povedanega pomagajo tudi z branjem z ustnic sogovornika in mimike obraza, kar klasična zaščitna maska popolnoma onemogoča, zato vas vljudno naprošam, da v televizijskem medijskem prostoru predstavljate ukrepe vlade in vse pomembne informacije brez klasičnih zaščitnih mask ob upoštevanju ustrezne distance in vseh drugih priporočljivih ukrepov.

Moje osebno mnenje je, da je to tehnično povsem izvedljivo z malce dobre volje in razumevanjem odločevalcev do nastale situacije, predvsem pa bi bilo spoštljivo do vseh oseb, ki se soočajo s komunikacijsko oviro in z nevidno invalidnostjo, in bi bilo tudi povsem v skladu z mednarodno konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki jo je Republika Slovenija ratificirala med prvimi državami na svetu.

Vsi skupaj se zavedamo, da je glede na aktualne razmere trenutno preventiva na prvem mestu, pa vendarle bi se ob tem morali zavedati tudi dejstva in predvsem želje, da bi bili življenjsko pomembni in preventivni ukrepi ter vse druge pomembne informacije dostopni in razumljivi vsem državljanom in še posebej ranljivim skupinam, ki imajo komunikacijsko oviro. Tudi osebe z okvaro sluha si želimo biti informirane neposredno, saj se informacije spreminjajo iz dneva v dan, da ne rečem celo iz ure v uro.

V trenutnih razmerah bi bila idealna rešitev, če bi bile vse neposredno prenašane informativne oddaje v vseh videomedijih podnaslovljene, kar bi bilo tudi v skladu z direktivo Evropske unije o dostopnosti, ki govori tudi o človekovi pravici do informiranja, žal pa te dostopnosti v Sloveniji večinoma nismo deležni in posledično ostajamo v veliki meri neinformirani in neobveščeni, da ne rečem celo diskriminirani državljani Republike Slovenije.

In ko se glede preventivnih ukrepov večkrat javno izpostavljajo primerjave z drugimi evropskimi državami, bi bilo povsem primerno, ustrezno in korektno, če bi bil tudi medijski prostor glede dostopnosti na evropskem nivoju. V nekaterih državah EU lahko državljani celo nogometne tekme ali kolesarske dirke v živo spremljajo s podnapisi, pri nas pa so življenjsko pomembne informacije na tiskovnih konferencah in v informativnih oddajah v živo še vedno brez podnapisov in žal tudi nedostopne in posledično zato velikokrat tudi napačno razumljene.

Za konkretno predstavitev ali ponazoritev, v kakšnem položaju smo osebe z okvaro sluha v trenutni kaotični situaciji, ki jo zaznamujejo predvsem epidemija, karantena in policijska ura, pa le en skromen predlog: poglejte si katero koli informativno oddajo brez zvoka.

Boris Horvat Tihi,

predsednik odbora naglušnih ZDGNS