Jože Spacal, ki se je rodil leta 1939 v Kostanjevici na Krasu, je slikarstvo študiral v Milanu, v mozaiku pa se je posebej izpopolnjeval na tamkajšnji visoki šoli za umetnost Castello Sforzesco. Sodeloval je na mnogih razstavah doma in v tujini, med letoma 1964 in 1993 pa tudi na vseh ključnih mednarodnih grafičnih bienalih.

Sodil je med sooblikovalce ljubljanske grafične šole, velja pa tudi za prenovitelja tehnike mozaika, s katerim se je ves čas ukvarjal; najprej s ploskovnim mozaikom, pozneje pa je razvil izrazito reliefno, skoraj arhitekturno gradnjo, sorodno kiparstvu. Izstopal je kot avtor sinteze klasičnih in sodobnih postopkov. Če so v njegovih zgodnjih delih prevladovali kraški motivi, se je kasneje bolj osredotočil na gabarite streh, volovske vprege, kamnolome, kompozicije razdejanj, erupcije v kozmosu, knjige v plamenih, simfonije morskih valov…

Več kot tri desetletja je deloval tudi kot scenograf, najprej za RAI in TV Milano, nato še za nekdanjo TV Ljubljana, kjer je pripravil več kot 300 scenografij. V oddaje najrazličnejših žanrov je vnašal prvine sodobne likovne umetnosti in jih združeval s sočasnimi dosežki znanosti, s čimer je ustvaril celovita umetniška dela, ki sodijo v sam vrh dosežkov na področju televizijske scenografije.

Za svoje delo je prejel več kot dvajset nagrad in priznanj, med njimi nagrado na norveškem mednarodnem bienalu grafike v Fredrikstadu in na mednarodnem bienalu grafike v Varni. šum, sta