Vsak sodniški ali odvetniški pripravnik bi na izpitu padel, če tega ne bi vedel – predsednik okrožnega sodišča Pogačnik pa očitno misli, da zakon zanj ne velja in da se lahko iz njega norčuje. Sodnico je preprosto poklical k sebi in ji kar z »ustno odredbo« (brez vsakega postopka) odvzel vse zadeve in ji ukazal preklicati vse že razpisane obravnave! Da pri tem nezaslišanem ravnanju ni šlo morda le za nekontroliran izbruh jeze ali česa podobnega, ampak za povsem resno mišljeno ravnanje, se je pokazalo naslednji dan, ko je bila tista predsednikova »ustna odredba« tudi izvršena in sodničina soba izpraznjena.

Sam sem že ob dosedanjem nereagiranju na svojo javno ovadbo zaradi »sodnega mučenja otrok« pred dvema tednoma v Sobotni prilogi Dela izrazil bojazen, da to kaže na nekaj gnilega v našem pravosodju – in da bo to gnilobo očitno treba izrezati s kirurškimi (beri: kazenskopravnimi) sredstvi. Zato tudi zoper opisano nezaslišano ravnanje predsednika Pogačnika vlagam javno kazensko ovadbo.

Od predsednikov višjega in vrhovnega sodišča pa pričakujem, da bosta ta primer takoj preučila in v skladu s svojimi ugotovitvami ustrezno ukrepala.

Matevž Krivic nekdanji ustavni sodnik