Z družino je George Petrović po nekaj letih dela v Melbournu zbral toliko denarja, da je kupil kmetijo. Farmo. Od Melbourna je posestvo oddaljeno dobro uro vožnje, na hribovitem območju. Na kupljenem zemljišču so rasli borovci, katerih les je porabil, da si je tam zgradil poslopje, v katerem naj bi živeli. Elektrika je napeljana, prav tako vodovod, vodo pa lahko črpajo tudi iz vodnjaka. Sicer je na posestvu še precej kostanjevih dreves, že od prej je tam tudi sadovnjak. Lahko bi se ukvarjali s poljedelstvom, a prejšnji lastnik je imel ovce. Celotna farma je zato obdana z ograjo, tako da trop ovc sploh ni potreboval pastirja. Torej, zdaj ima George Petrović posestvo, hišo, elektriko, vodo, ovce, sadovnjak, vrt in internet. Ima popolnoma vse, kar družina potrebuje. Zato so se odločili, da se iz Melbourna dokončno preselijo na kmetijo. Takrat pa je Georgea Petrovića nekaj stisnilo, sedel je in si rekel: »Prepotoval si pol sveta in potrošil pol življenja, da si spoznal, da si vse to, kar si zaslužil in si kupil v Avstraliji, že imel na Stari planini. Pred sto leti je praded tam kupil kmetijo. Oče je ob slovesu rekel, da se bom vrnil, ko bom prišel k pameti. No, in na neki način se res vračam.«