V svojem tretjem mandatu vodja skrajno desne stranke in populist ne počne ničesar, česar ni že v preteklih dveh. Gre mu le za denar in oblast. Ima prednostno nalogo polastitve nadzora nad vsemi institucijami in podjetji v državni lasti, zlasti tistimi, kjer lahko črpa gmotno pomoč za krepitev stranke in vzdrževanje svojega medijskega pogona v službi edine resnice. Obvladuje praktično vse v državi, le neodvisni mediji se še upirajo, in pa ljudstvo. Sistemska korupcija je še v večjem zagonu. DZ deluje pod močnim vplivom lobijev/kapitala. Interesi kapitala so pred interesi ljudi in okoljem (pitna voda, vodotoki…). Vse demokratične institucije in procesi so odvečni, moteči. Ljudje se upirajo tej avtokraciji, ki uničuje vse, kar je bilo storjenega zadnjih 30 let. V duhu neoliberalizma skuša v državi privatizirati vse, kar je še vrednega. Razgrajuje socialno državo, javno zdravstvo, kulturo, vladavina prava je na dnu, razrašča se sovražni govor, napadajo se vsi tisti, ki pišejo, mislijo in delujejo v nasprotju z željami avtokrata.

Imamo vlado, ki ima kaj malo skupnega z željami in zahtevami večine ljudstva. Namesto da bi mu prisluhnila, si želi moteče ljudstvo pokoriti tudi z represijo, kar je eden izmed gradnikov fašizma. Sem aktiven državljan, ki se udeležuje tudi petkovih protestov. Tudi 9. oktobra sem bil (kot pešec) na Trgu republike in vem le to, da so bili posegi policije nad mirnimi protestniki nesorazmerni in preostri. Kot da bi policija želela izzvati nerede. Opravka imamo s strahopetno in fašistoidno vlado, bolje rečeno oblastjo ene stranke, enega človeka. Preostanku koalicije lahko mirno rečem kolaboranti, ker to sramotno početje omogočajo. Zavestno ignorirajo vse znake, ki kažejo na drsenje države v diktaturo, značilno za fašistoidne režime tega stoletja. Gre jim le za to, da ob koncu meseca lahko zadovoljno gledajo na svoj bančni račun.

Naj citiram nekaj besed iz zaključka prispevka Tomaža Mastnaka, objavljenega v Dnevniku 26. junija 2020, pod naslovom Kaj je torej fašizem?. »Jedro fašizma sta politična oblast, ki ne predstavlja ljudstva in ni odgovorna državljanom, in gospostvo privatne ekonomske moči, ki je ne omejujejo zakoni.« Smo v Sloveniji blizu temu opisu? Daleč prav gotovo ne. Sedanji slovenski parlamentarizem je v posmeh demokraciji in v veliko škodo vsem državljanom. Aktivni državljani in državljanke bomo še naprej vztrajali na protestih, dokler se končno ne rešimo te vlade, ki nam je v pogubo. Da se nam ne bi še kdaj v bodočnosti ponovil denimo Janša v 4. izvedbi, je nujna zamenjava tega preživetega proporcionalnega volilnega sistema in še česa zraven, kar omogoča kolobarjenje enih in istih. O tem se je že veliko pisalo in upam, da bo res prišlo do sprememb na bolje. Do takrat pa bo tako, kot je. Imamo fašistoidno vlado. In ni ji nerodno.

Rudi Volk, Ljubljana