»Čeprav socialni dialog tudi pri prvih štirih protikorona zakonih ni bil povsem v skladu s pravili ESS, kar smo zaradi krize razumeli, pa so bili predlogi relativno usklajeni. Pri petem protikorona zakonu pa rešitve, tudi zelo pomembne, niso bile usklajene, ob tem pa so se tudi že dogovorjene rešitve spreminjale, tako da zakon, ki je šel v DZ, ni zakon, ki je bil usklajevan na ESS,« je na današnji tiskovni konferenci sindikalnih central povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Sindikati kot eno najbolj problematičnih rešitev izpostavljajo nacionalni razpis, s katerim bi vlada v skrajšanje čakalnih vrst vključila tudi zasebne ponudnike zdravstvenih storitev, in to brez varovalk, ki bi preprečevale, da bi bili zasebniki pri tem nelojalna konkurenca javnim zavodom. Kot opozarjajo, je kritiko in zaskrbljenost do zakona izpostavila tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

Sindikalne centrale je dodatno razburilo, da je vlada zakon o demografskem skladu vložila v DZ brez javne obravnave in usklajevanja s socialnimi partnerji, s čimer je, kot je opozorila Jerkičeva, kršila vsa pravila o socialnem dialogu. Zakon, ki naj bi radikalno posegel v upravljanje državnega premoženja in učinkovito naslovil problematiko srednje in dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema bi moral biti po prepričanju sindikatov pripravljen ob temeljitih analizah in močnih strokovnih podlagah, hkrati pa bi moral biti sprejet v širokem družbenem konsenzu. Sindikati zahtevajo, da se predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu umakne iz zakonodajnega postopka oziroma oceni kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo, nato pa se izvede celovito in enakopravno usklajevanje s socialnimi partnerji, stroko in ostalimi deležniki, izvede javna razprava in se nato zakon ob širokem družbenem konsenzu posreduje v sprejem DZ. Ob tem dodajajo, da je na pomanjkljive rešitve predloga zakona o demografskem skladu prejšnji teden opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Jerkičeva je dodala, da se odnos vlade do socialnega dialoga kaže tudi v tem, da se minister za delo Janez Cigler Kralj v zadnjem mesecu dni ni niti enkrat sestal s sindikati, prav tako ga ni bilo na zadnji seji ESS, na kateri je bilo na dnevnem redu tako stanje socialnega dialoga v Sloveniji kot tudi zakon o demografskem skladu.

Sindikati (še) ne nameravajo prekiniti dialoga

»Trditve vlade, da je socialni dialog dober, ne držijo,« pa je dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, in poudaril, da na njegovo demontažo ne bodo pristali. Opozoril je, da je socialni dialog ena temeljih pridobitev zahodne participativne demokracije, in da ne smemo dopustiti, da bi nas Janševa vlada tudi na tem področju spravila na raven Višegrajske skupine (Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska), kjer socialni dialog praktično ne obstaja. Štrukelj je pojasnil, da sindikati ne prekinjajo socialnega dialoga, ampak pozivajo vlado, da ga ohrani v skladu s pravili ESS. V nasprotnem primeru bo spopad neizbežen, je opozoril.

K izboljšanju socialnega dialoga je vlado pozval tudi predsednik Pergama Jakob Počivavšek. Kot je dejal, so sicer v preteklosti socialni partnerji zakonodajne predloge usklajevali tudi že po tem, ko so ti bili v zakonodajnem postopku, vendar se je to dogajalo takrat, kadar so se o tem dogovorili in je obstajala zaveza, da bodo dogovorjene rešitve upoštevane. V zadnjih primerih pa lahko zakon očitno spreminjajo le še politične stranke.

Cigler Kralj: Naša vlada je socialna vlada

Na ministrstvu za delo poudarjajo, da je sedanja vlada socialna vlada, njena primarna skrb od nastopa mandata pa je omejitev števila okužb in posledic, ki jih ima Covid-19 na vseh področjih. Z vsemi do sedaj sprejetimi ukrepi so, kot pravijo, zaščitili in ohranili vsaj 300.000 delovnih mest ter zagotovili pomoč najbolj ranljivim skupinam. Ob tem zagotavljajo, da bodo ukrepi vlade tudi v bodoče oblikovani na način, ki bodo olajšali položaj delodajalcem, zaposlenim, najbolj ranljivim skupinam ter vsem, ki jih je korona kriza prizadela.

Kot so pojasnili že v petek, je ministra na seji ESS nadomeščal državni sekretar Cveto Uršič, ki je v skladu s pravili ESS v imenu ministra predlagal, da se točka dnevnega reda o socialnem dialogu preloži. Minister Cigler Kralj je sicer danes povedal, da je pogajalska skupina na petem protikorona zakonu delala več kot dvajset ur, da so uskladili praktično vse rešitve na področju ministrstva za delo, pri čemer ocenjuje, da je šla vlada obema socialnima partnerjema »v marsičem naproti«.

Minister očitke sindikatov zavrača. »Izhodišče, ki me vodi v dialogu s socialnim partnerji, ostaja skrb in namera, da se na njihove potrebe odzivamo hitro in učinkovito. Razmere so zahtevne, a iskanje rešitev vedno poteka v tripartitnem socialnem dialogu. Zato je pomembno, da nihče od socialnih partnerjev ne sprejema prenagljenih odločitev,« je povedal Cigler Kralj in dodal, da je roka dialoga z obema socialnima partnerjema vedno ponujena.